แผนประกันแบบที่คุณต้องการ

แผนประกันแบบที่คุณต้องการ

การเลือกแผนประกันขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละบุคคล

ประกันสุขภาพ AIA

ประกันสุขภาพ: ประกันสุขภาพช่วยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่คุณป่วยหรือเจ็บป่วย คุณสามารถเลือกแผนที่มีค่าเบี้ยและความคุ้มครองที่เหมาะสมกับความต้องการและงบประมาณของคุณ

อ่านรายละเอียดเพิ่ม >>

ประกันสุขภาพเด็ก: หากคุณมีลูกเยาว์ คุณอาจสนใจประกันสุขภาพเด็ก เพื่อคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลของลูกในกรณีที่เกิดการบาดเจ็บหรือป่วย

อ่านรายละเอียดเพิ่ม >>

ประกันชีวิต AIA

ประกันชีวิต: ประกันชีวิตช่วยให้ครอบครัวหรือผู้ที่คุณรักได้รับค่าตอบแทนหากคุณเสียชีวิต คุณสามารถเลือกแผนประกันชีวิตที่มีค่าเบี้ยและความคุ้มครองที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ

อ่านรายละเอียดเพิ่ม >>

ประกันโรคร้ายแรง: ประกันโรคร้ายแรงช่วยให้คุณได้รับค่าตอบแทนเมื่อตรวจพบโรคร้ายแรง เช่น มะเร็ง หลอดเลือด หรือโรคหัวใจ แผนนี้จะช่วยในการครองค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่ม >>

ประกันสะสมทรัพย์ AIA

ประกันสะสมทรัพย์: ประกันสะสมทรัพย์ช่วยให้คุณสร้างเงินสำรองในอนาคตและช่วยในการวางแผนการเงินส่วนตัว

อ่านรายละเอียดเพิ่ม >>

ประกันบำนาญ AIA

ประกันบำนาญ: ประกันบำนาญช่วยให้คุณวางแผนการเงินสำหรับอนาคตหลังเลิกงานหรือเกษียณอายุ แผนนี้ช่วยให้คุณสะสมเงินสำหรับวันที่คุณไม่ได้ทำงาน

อ่านรายละเอียดเพิ่ม >>

ประกันชีวิตควบการลงทุน AIA

ประกันชีวิตควบการลงทุน: ประกันชีวิตควบการลงทุนเสมือนการลงทุนในอนาคต คุณจะได้รับค่าตอบแทนหากคุณมีชีวิตอยู่ และยังลงทุนในกองทุนสำหรับการลงทุนเพิ่มเติม

อ่านรายละเอียดเพิ่ม >>

Prestige

ประกันชีวิตเพื่อลูกค้าสินทรัพย์สูง: แผนประกันชีวิตเพื่อลูกค้าสินทรัพย์สูงมักเน้นการลงทุนและการสร้างสินทรัพย์ โดยมักมีผลตอบแทนสูงกว่าแผนประกันชีวิตทั่วไป

อ่านรายละเอียดเพิ่ม >>

ประกันกลุ่ม

ประกันกลุ่ม : การจัดสรรสวัสดิการให้กับพนักงานที่ทำงานประจำ (Full-time employee) ในองค์กรธุรกิจ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยที่มีรูปแบบของสวัสดิการอย่างหลากหลายให้กับองค์กรธุรกิจหรือนายจ้างได้เลือกทำ

อ่านรายละเอียดเพิ่ม >>

AIA PA (Personal Accident) ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ประกันอุบัติเหตุ: ประกันอุบัติเหตุช่วยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและค่าเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ แผนนี้มักมีความคุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ เช่น อุบัติเหตุทางถนน หรือการบาดเจ็บจากกิจกรรมกีฬา

อ่านรายละเอียดเพิ่ม >>

ตัวแทนยินดีให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางเพื่อที่คุณจะสามารถเลือกแผนประกันชีวิตที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

ติดต่อสอบถามตัวแทน

ให้เราติดต่อกลับ

Scroll to Top