AIA CI SUPERCARE PRESTIGE เอไอเอ ซีไอ ซูเปอร์แคร์ เพรสทีจ

AIA CI SUPERCARE PRESTIGE

เอไอเอ ซีไอ ซูเปอร์แคร์ เพรสทีจ มอบความคุ้มครองชีวิตและโรคร้ายแรงครอบคลุมทุกระยะตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี) ให้คุณและคนที่คุณรักมั่นใจและหมดกังวลในทุกช่วงของชีวิต
• แบบประกันหลักที่คุ้มครองชีวิตและโรคร้ายแรงนานตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี)
• ครอบคลุมโรคร้ายแรงระดับเริ่มต้นถึงระดับปานกลาง 18โรค/การรักษา
• ครอบคลุมโรคร้ายแรงระดับรุนแรง 44โรค/การรักษา
• เบี้ยประกันภัยคงที่ตลอดสัญญา
• เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด
• อุ่นใจกับเงินสำรองค่ารักษาโรคร้ายแรงที่มากพอ เลือกรับความคุ้มครองตั้งแต่ 5 ล้านบาท หรือสูงสุด 15 ล้านบาท
• มีมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์
• เฉพาะผู้ถือกรมธรรม์ เอไอเอ ซีไอ ซูเปอร์แคร์ เพรสทีจ เท่านั้น
**รับสิทธิประโยชน์ลูกค้า AIA Prestige Club แม้เบี้ยประกันจะต่ำกว่า 250,000 บาท

โรคร้ายแรงไม่เคยเลือกเพศ อายุ หรือฐานะ เพื่อไม่ให้คนที่คุณรักต้องลำบาก และทรัพย์สินที่สร้างไว้ต้องหมดไปกับค่ารักษาพยาบาล คุณควรวางแผนประกันโรคร้ายแรงไว้ตั้งแต่วันนี้ ด้วย เอไอเอ ซีไอ ซูปเปอร์แคร์ เพรสทีจ ที่สามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาผลกระทบต่อทรัพย์สินของครอบครัวได้อย่างแน่นอน

รับสิทธิการเป็นสมาชิกโครงการ AIA Prestige Club ทันทีที่สมัคร เพื่อรับเอกสิทธิ์ฟรีมากมายเช่น บัตรตรวจสุขภาพประจำปี, บริการรถลีมูซีน
รับสิทธิพิเศษบริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคลโดย Medix ลูกค้าจะได้พบทีมแพทย์ส่วนตัวที่จัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ พร้อมเข้าถึงเครือข่ายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากหลายสาขากว่า 4,000 คนทั่วโลก ที่จะช่วยดูแลลูกค้าในทุกขั้นตอนทางการแพทย์ ตั้งแต่การวินิจฉัย การตรวจรักษา ไปจนถึงการพักฟื้น

ตัวอย่างการคำนวณเบี้ย ประกันคุ้มครองชีวิตและโรคร้ายแรง AIA CI SUPERCARE PRESTIGE

ลูกค้าเพศชาย อายุ 45 ปี ค่าเบี้ยรวม 243,600* บาท ต่อปี

• คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี และ โรคร้ายแรง 44 โรค รับ 5,000,000 บาท
• โรคร้ายแรง ระดับต้น-กลาง 18 โรค รับเงินชดเชย 20% รับ 1,000,000 บาท
• โรคร้ายแรง ระดับรุนแรง 44 โรค รับเงินชดเชย 100% รับ 5,000,000 บาท
• ส่งเบี้ย 20 ปี คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี
• จ่ายเบี้ยไม่เสียทิ้ง เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา เวนคืนได้
• เบี้ยประกันภัยใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

**การชำระเงิน :ชำระ 1 เดือน ,3 เดือน , 6 เดือน , รายปี
**ช่องทางการชำระ บัตรเครดิต หรือสแกนผ่าน QR Code ผ่านแอปหักผ่านบัญชี

เงื่อนไขการรับประกัน AIA CI SUPERCARE PRESTIGE

ระยะเวลาคุ้มครอง
– ตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี)

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
– 10 ปี หรือ 20 ปี

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย
– 15 วัน – 65 ปี

จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ / แผน
– 5 ล้านบาทขึ้นไป

ล่วนลดเบี้ยประกันภัย
– สำหรับแบบชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี จะมีส่วนลด 3.5 บาท ต่อ จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท
– สำหรับแบบชำระเบี้ยประกันภัย 20 ปี จะมีส่วนลด 2.0 บาท ต่อ จำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000 บาท

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
– คุ้มครองโรคร้ายแรง ระดับต้นถึงระดับปานกลาง รับ 20% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย จำกัดโรคร้ายแรงโรคเดียวเท่านั้น (จ่ายเพียงครั้งเดียว) และกรมธรรม์ยังมีผลบังคับหากมีการชำระเบี้ยประกันภัยต่อไป
– คุ้มครองโรคร้ายแรง ระดับรุนแรง หรือ กรณีเสียชีวิต หรือ กรณีครบกำหนดสัญญา รับเงิน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หัก ผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง ที่จ่ายไปแล้ว (ถ้ามี) และกรมธรรม์จะสิ้นผลบังคับทันที

หมายเหตุ:
* เบี้ยประกันภัยของแบบประกันภัยหลัก เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172) สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

ตัวแทนให้คำแนะนำ ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ตัวแทนยินดีให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางเพื่อที่คุณจะสามารถเลือกแผนประกันชีวิตที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

ติดต่อสอบถามตัวแทน

ให้เราติดต่อกลับ

Scroll to Top