ประกันชีวิต

ประกันชีวิต AIA

ประกันชีวิต คือ ประเภทหนึ่งของประกันภัยที่จัดทำเพื่อให้ความคุ้มครองและสนับสนุนในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในระหว่างระยะเวลาที่ระบุในกรมธรรม์ บริษัทประกันจะจ่ายจำนวนเงินที่ระบุในกรมธรรม์ให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ ซึ่งอาจเป็นครอบครัวหรือผู้ที่ระบุไว้เป็นผู้รับผลประโยชน์ ประกันชีวิตมักถูกใช้เพื่อให้ความคุ้มครองทางการเงินแก่ครอบครัวหรือผู้อื่นที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต นอกจากนี้ยังมีรูปแบบประกันชีวิตอื่น ๆ ที่สามารถให้ผลประโยชน์เพิ่มเติมเช่น ประกันชีวิตควบการลงทุน

ประกันชีวิต AIA มี 3 แผน ดังนี้
1.AIA 20 PAY LIFE จ่ายเบี้ย 20 ปี คุ้มครองชีวิตยาวถึงอายุ 99 ปี
2.AIA PAY LIFE PLUS เลือกชำระเบี้ยได้ 10,15,20 ปี คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี
3.AIA SENIOR HAPPY ชำระเบี้ยประกันภัยถึงอายุ 90 ปี คุ้มครองยาวนานถึงอายุ 90 ปี

แผนประกันชีวิต AIA

AIA 20 PAY LIFE

AIA 20 PAY LIFE

คุ้มครองตลอดชีพ ด้วยเบี้ยราคาถูก

AIA PAY LIFE PLUS

AIA PAY LIFE PLUS

เลือกกำหนดระยะเวลาชำระเบี้ยได้ด้วยตนเอง รับความคุ้มครองยาวตลอดชีวิต

AIA SENIOR HAPPY

AIA SENIOR HAPPY

แม้โรคภัยจะรุมเร้า เราก็รับประกันความสบายใจแก่คุณ

หน่วยสกุลเพชร 222 ยินดีให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางเพื่อที่คุณจะสามารถเลือกแผนประกันชีวิตที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

ติดต่อสอบถามตัวแทน

ให้เราติดต่อกลับ

Scroll to Top