AIA MULTI-PAY CI PLUS โรคร้าย เจอ จ่าย หลายจบ ครบถึงการดูแล

AIA MULTI-PAY CI PLUS

เอไอเอ มัลติเพย์ ซีไอ พลัส ประกันโรคร้ายแรงใหม่ล่าสุด จาก AIA ที่พลัสความคุ้มครองให้มากกว่าเดิม อุ่นใจกว่าด้วยความคุ้มครองแบบพลัสแบบจัดเต็ม

✚ พลัสความคุ้ม 
คุ้มครองสูงสุด 1,000% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

✚ พลัสความอุ่นใจโรคร้ายแรง 
เคลมซ้ำได้สูงสุด 11 ครั้ง รวมสูงสุด 800% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
ตรวจเจอระดับรุนแรงหยุดจ่ายเบี้ยฯ แต่ยังคุ้มครองต่อนานสูงสุดถึงอายุ 99 ปี

✚ พลัสเงินก้อนเมื่อป่วยวิกฤต 
กรณีเข้า ICU ติดต่อกัน 5 วัน รับเงินก้อน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

✚ พลัสเงินดูแลรายเดือนต่อเนื่องสูงสุด 5 ปี 
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือป่วยติดเตียง ก็มีเงินจ้างคนดูแล คุ้มครองเพิ่ม 8 โรคร้ายแรงสำคัญที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิต รับเงินก้อนแรก 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และเงินช่วยรายเดือน 1.5% นานสูงสุด 5 ปี รวมรับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

เอไอเอ มัลติเพย์ ซีไอ พลัส เป็นชื่อการตลาดของสัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ มัลติเพย์ ซีไอ คู่กับสัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ โทเทิล แคร์

1. จ่ายผลประโยชน์ 40% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง รวมสูงสุด 5 ครั้ง รวมสูงสุด 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และจ่ายผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย กรณีเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงระดับรุนแรง รวมสูงสุด 6 ครั้ง รวมสูงสุด 600% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

2. 3 โรคร้ายแรงระดับรุนแรง ได้แก่ โรคมะเร็งระยะลุกลาม, โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน และกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด โดยหลังจากบริษัทจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายระดับรุนแรงไปแล้วครั้งแรก และเกิดกลับมาเป็นซ้ำรอบสอง บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองระดับรุนแรงอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สูงสุดโรคละ 1 ครั้ง นับรวมจำนวนครั้งตามการจ่ายผลประโยชน์โรคร้ายแรงระดับรุนแรง สูงสุด 6 ครั้งและจะไม่นำระยะเวลาห้ามเคลม (NO CLAIM PERIOD) มาพิจารณา และได้รับการวินิจฉัยหรือยืนยันจากแพทย์ว่า เป็นการเจ็บป่วยครั้งใหม่ และมีความแตกต่างแยกกันชัดเจนจากการเจ็บป่วยเป็นครั้งแรกที่บริษัทได้เคยจ่ายผลประโยชน์ไปแล้ว และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของการเจ็บป่วยที่ระบุในสัญญาเพิ่มเติม

3. เมื่อเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในห้องพักผู้ป่วยในวิกฤต (ICU) ของโรงพยาบาล เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 วันติดต่อกัน จากสาเหตุหรือการรักษาการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บตามเงื่อนไขของผลประโยชน์ภาวะวิกฤตที่มีผลต่อการดำรงชีวิต

4. คุ้มครอง 8 โรคที่ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเองอย่างถาวรตั้งแต่ 3 อย่างขึ้นไป ได้แก่ โรคสมองเสื่อมชนิดอัลไซเมอร์, โรคพาร์กินสัน, โรคของเซลล์ประสาทควบคุมการเคลื่อนไหว, โรคกล้ามเนื้อเสื่อม, ภาวะข้ออักเสบรูมาตอยด์ชนิดรุนแรง, การบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง , การสูญเสียการดำรงชีพอย่างอิสระ และการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง โดยรับผลประโยชน์ที่จ่ายครั้งเดียว 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยในเดือนแรก และผลประโยชน์ที่จ่ายเป็นรายเดือน เดือนละ 1.5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ติดต่อกันรวมทั้งหมด 60 เดือน รวมผลประโยชน์ที่จ่ายเป็นรายเดือน 90% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย รวมผลประโยชน์ทั้งสิ้น 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

AIA MULTI-PAY CI PLUS พลัสจัดเต็ม ครอบคลุมทุกวิกฤต

วิกฤตโรคร้ายแรง
เคลมได้สูงสุด 11 ครั้ง รวมสูงสุด 800% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย คุ้มครอง 62 โรคร้ายแรง ตรวจเจอโรคร้ายระดับรุนแรงหยุดจ่ายเบี้ยฯ แต่ยังคุ้มครองต่อนานสูงสุดถึงอายุ 99 ปี

วิกฤตซ้ำซ้อน
ป่วยซ้ำก็เคลมซ้ำได้ คุ้มครอง 3 โรคร้ายแรงที่กลับมาเป็นซ้ำได้บ่อย ได้แก่ โรคมะเร็งระยะลุกลาม, กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน และโรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน

วิกฤต ICU
ภาวะวิกฤตที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิต เราก็คุ้มครอง กรณีเข้า ICU ติดต่อกัน 5 วัน รับเงินก้อน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

วิกฤตไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือป่วยติดเตียง ก็มีเงินจ้างคนดูแล คุ้มครองเพิ่ม 8 โรคร้ายแรงสำคัญที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิต รับเงินก้อนแรก 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และเงินดูแลต่อเนื่องรายเดือน 1.5% นานสูงสุด 5 ปี

AIA MULTI-PAY CI PLUS เอไอเอ มัลติเพย์ ซีไอ พลัส

วางแผนป้องกันวิกฤตสุขภาพ ไม่ให้กลายเป็นวิกฤตทางการเงิน ตั้งแต่ตอนนี้ด้วย เอไอเอ มัลติเพย์ ซีไอ พลัส ประกันโรคร้าย เจอ จ่าย หลายจบ ครบถึงการดูแล

หมดกังวล เพราะไม่ว่าจะเจอวิกฤตโรคร้ายแรงกี่ครั้ง หรือ ตรวจเจอโรคร้ายแรงระยะไหน เอไอเอ มัลติเพย์ ซีไอ พลัส ก็คุ้มครองพร้อมจ่ายเงินก้อนให้ทันที

• คุ้มครองรวม 62 โรค/การรักษา
• เคลมได้สูงสุดรวม 11 ครั้ง 
• ตรวจเจอโรคร้ายแรงระดับต้น – ปานกลาง รับเงินก้อนทันที 40%
• ตรวจเจอโรคร้ายแรงระดับรุนแรง รับเงินก้อน 100%
• พิเศษ! หยุดจ่ายเบี้ยทันทีเมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงระดับรุนแรง
แต่ความคุ้มครองยังไปต่อ นานสูงสุดถึงอายุ 99 ปี

แม้ความก้าวหน้าทางการแพทย์จะเพิ่มอัตราการรักษาหาย แต่ก็ยังมีโอกาสสูงที่จะกลับมาป่วยซ้ำในโรคเดิม เราจึงมอบความคุ้มครองให้คุณเคลมซ้ำบนโรคเดิมได้อีกโรคละ 1 ครั้ง ให้คุณมีที่พึ่งแม้ในวันที่เจอวิกฤตซ้ำซ้อน

ป่วยซ้ำก็เคลมซ้ำได้  เมื่อตรวจพบ 3 โรคร้ายแรงยอดฮิต
• โรคมะเร็งระยะลุกลาม
• กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน
• โรคหลอดเลือดในสมองแตก

พร้อมพลัสให้หากเจอเหตุเจ็บป่วยขั้นวิกฤต รับเงินก้อนทันที 100% เมื่อเข้ารักษาตัวใน ICU ติดต่อกันอย่างน้อย 5 วัน จากรักษาอาการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

• ผ่าตัดใหญ่ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาสลบแบบทั่วไปหรือยาระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน ทั้งนี้ไม่รวมการบริจาคอวัยวะ
• ใช้เครื่องช่วยหายใจ (แบบสอดท่อหรือเจาะคอ) หรือเครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจและปอด
• ภาวะล้มเหลวของอวัยวะสำคัญ ได้แก่ หัวใจ ปอด ตับ ไต หรือตับอ่อน

และพลัสเพิ่มความดูแลต่อเนื่องจากโรคร้ายแรง ใน 8 โรคร้ายแรง ที่ส่งผลต่อการดำรงชีวิต เมื่อไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันด้วยตนเองได้อย่างน้อย 3 อย่างขึ้นไป

• รับเงินก้อน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยในเดือนแรก
• รับเงินรายเดือน 1.5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย จำนวน 60 เดือน

เช่น ผู้เอาประกันภัยเกิดอุบัติเหตุทำให้เกิดการบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรงจนป่วยติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ กรณีทำจำนวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท รับเงินก้อนแรก 100,000 บาทในเดือนแรก และรับเงินรายเดือน 15,000 บาทตั้งแต่เดือนแรกติดต่อกันนานสูงสุด 60 เดือน ให้คุณสามารถมีเงินจ้างคนดูแลรักษาตัวในระยะยาวได้ไม่ต้องกังวลว่าจะสร้างภาระให้ครอบครัว

โรคร้ายแรงที่คุ้มครองภายใต้สัญญาเพิ่มเติม AIA MULTI-PAY CI PLUS

เอไอเอ มัลติเพย์ ซีไอ

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) ของสัญญาเพิ่มเติมของสัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ มัลติเพย์ ซีไอ
บริษัทจะไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง ที่เกิดขึ้นภายใน 60 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญา เพิ่มเติมนี้ หรือหากมีการต่ออายุสัญญาเมื่อสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ให้นับแต่วันเริ่มมีผล คุ้มครองตามการต่ออายุครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจํานวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นภายหลัง

ข้อยกเว้นบางส่วนของสัญญาเพิ่มเติมของสัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ มัลติเพย์ ซีไอ
1. ความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงหรือโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้น
ก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้
2. การฆ่าตัวตาย หรือการทําร้ายร่างกายตนเอง หรือพยายามกระทําเช่นว่านั้น
3. การติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV Positive) หรือภาวะของโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ของผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม

เอไอเอ มัลติเพย์ ซีไอ พลัส

ตัวอย่างการคำนวณเบี้ย ลูกค้าเพศชาย อายุ 45 ปี ประกันเสริมโรคร้ายแรง AIA MULTI-PAY CI PLUS

AIA MULTI-PAY CI ค่าเบี้ย 15,470 บาท ต่อปี
AIA TOTAL CARE ค่าเบี้ย 1,400 บาท ต่อปี
ค่าค่าเบี้ยรวม 16,870 บาท ต่อปี

  • คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี 100%
  • คุ้มครองโรคร้ายแรง 62 โรค
  • ตรวจพบโรคร้ายแรง ระดับต้น-กลาง 40%
  • ตรวจพบโรคร้ายแรง รุนแรง จ่าย 100%
  • ให้ความคุ้มครองได้ถึงอายุ 99 ปี
  • เข้า ICU ติดต่อกัน 5 วัน รับเงินก้อน 100%
  • ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือป่วยติดเตียง รับเงินก้อนแรก 10% และเงินดูแลต่อเนื่องรายเดือน 1.5% นานสูงสุด 5 ปี

**การชำระเงิน :ชำระ 1 เดือน ,3 เดือน , 6 เดือน , รายปี
**ช่องทางการชำระ บัตรเครดิต หรือสแกนผ่าน QR Code ผ่านแอปหักผ่านบัญชี

*ค่าเบี้ยยังไม่รวมประกันชีวิตหลัก การทำประกันเสริมโรคร้ายแรง ต้องทำควบคู่กับประกันชีวิตหลัก

ผลประโยชน์ ประกันโรคร้ายแรง AIA MULTI-PAY CI PLUS

ความคุ้มครอง
โรคร้ายแรง | การเสียชีวิต

สมาชิกและสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม
เอไอเอ ไวทัลลิตี้

ระยะเวลาคุ้มครอง
สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ มัลติเพย์ ซีไอ (AIA Multi-Pay CI) คุ้มครองสูงสุดถึงอายุ 99 ปี หรือจนกระทั่งแบบประกันภัยหลักสิ้นผลบังคับ

สัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ โทเทิล แคร์ (AIA Total Care)
– ผลประโยชน์ภาวะวิกฤตที่มีผลต่อการดำรงชีวิต (MIB: Major Impact Benefit) คุ้มครองสูงสุดถึงอายุ 99 ปี หรือจนกระทั่งแบบประกันภัยหลักสิ้นผลบังคับ
– ผลประโยชน์การดูแลต่อเนื่องจากโรคร้ายแรง (CCB: Continuing Care Benefit) คุ้มครองสูงสุดถึงอายุครบ 80 ปี หรือจนกระทั่งแบบประกันภัยหลักสิ้นผลบังคับ

อายุผู้ขอเอาประกันภัย
15 วัน – 70 ปี ต่ออายุได้ถึง 98 ปี

จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ / แผน
100,000 บาท

ล่วนลดเบี้ยประกันภัย
ไม่มี

ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง
รับผลประโยชน์ 40% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สูงสุด 5 ครั้ง

ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับรุนแรง
รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สูงสุด 6 ครั้ง

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต
รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หักด้วยความคุ้มครองโรคร้ายแรงที่เคยจ่ายไปแล้ว (ถ้ามี) จากสัญญาเพิ่มเติม AIA Multi-Pay CI

ผลประโยชน์กรณีครบกำหนดสัญญา
ไม่มี

ผลประโยชน์ยกเว้นเบี้ยประกันภัย
ยกเว้นเบี้ยประกันภัยตามเงื่อนไขของแต่ละสัญญาเพิ่มเติม AIA Multi-Pay CI และ AIA Total Care

ผลประโยชน์พิเศษอื่นๆ
ผลประโยชน์การกลับมาเป็นซ้ำ (Relapsed CI)
รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หากกลับมาเป็นซ้ำสำหรับ 3 โรคร้ายแรงระดับรุนแรง คือ โรคมะเร็งระยะลุกลาม กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด และโรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน

ผลประโยชน์การดูแลต่อเนื่องจากโรคร้ายแรง (CCB: Continuing Care Benefit)
รับผลประโยชน์ที่จ่ายครั้งเดียว 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และรับผลประโยชน์ที่จ่ายเป็นรายเดือน เดือนละ 1.5% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ติดต่อกันรวมทั้งหมด 60 เดือน รวมทั้งสิ้น 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ผลประโยชน์ภาวะวิกฤตที่มีผลต่อการดำรงชีวิต (MIB: Major Impact Benefit)
รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

สิทธิลดหย่อนภาษี
ลดหย่อนภาษีได้บางส่วน

คำถามที่พบบ่อย

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) ของสัญญาเพิ่มเติม AIA Multi-Pay CI

บริษัทจะไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงหรือความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรง ที่เกิดขึ้นภายใน 60 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือหากมีการต่ออายุสัญญาเมื่อสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ให้นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นภายหลัง 

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) ของสัญญาเพิ่มเติม AIA Total Care

บริษัทจะไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บที่ส่งผลให้เกิดภาวะวิกฤตที่มีผลต่อการดำรงชีวิต และหรือเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรงภายใต้ผลประโยชน์การดูแลต่อเนื่องจากโรคร้ายแรง ที่เกิดขึ้นภายใน 60 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือหากมีการต่ออายุสัญญาเมื่อสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ให้นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นภายหลัง

ข้อยกเว้นบางส่วนของสัญญาเพิ่มเติม AIA Multi-Pay CI และสัญญาเพิ่มเติม AIA Total Care

1. ความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงหรือโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้นก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้

2.การฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง หรือพยายามกระทำเช่นว่านั้น

3.การติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV Positive) หรือภาวะของโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ของผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม

 

– การตรวจสุขภาพและการพิจารณารับประกันภัยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

– ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครอง รวมทั้งข้อยกเว้นไม่คุ้มครอง ของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

– ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

– บริษัทสงวนสิทธิ์ในการปรับเบี้ยประกันภัยสำหรับสัญญาเพิ่มเติมในรอบปีกรมธรรม์  อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น อายุ ชั้นอาชีพ ประสบการณ์การจ่ายสินไหมทดแทนของบริษัท เป็นต้น สำหรับสัญญาเพิ่มเติมกลุ่มค่ารักษาพยาบาล อาจมีปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้น หรือจากประสบการณ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยรวมของพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio) โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน

– ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลงข้อความเป็นเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างสัญญาประกันภัยและปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย

หมายเหตุ

เอไอเอ มัลติเพย์ ซีไอ พลัส เป็นชื่อทางการตลาดของสัญญาเพิ่มเติม AIA Multi-Pay CI (เอไอเอ มัลติเพย์ ซีไอ) คู่กับสัญญาเพิ่มเติม AIA Total Care (เอไอเอ โทเทิล แคร์)

 

1. กรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยและหรือยืนยันจากแพทย์ว่า เจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง และหรือโรคร้ายแรงระดับรุนแรงตั้งแต่ 2 โรคขึ้นไป จากสาเหตุและหรือเหตุการณ์เดียวกัน บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้สัญญาเพิ่มเติมนี้สูงที่สุดเพียง 1 โรคเท่านั้น และให้รวมถึงกรณีดังต่อไปนี้

 

     กรณีที่ 1 ผลการวินิจฉัย “โรคมะเร็งระยะลุกลาม” และ “โรคมะเร็งระยะไม่ลุกลาม” ระบุว่า เกิดขึ้นที่อวัยวะเดียวกัน ข้างเดียวกัน และได้รับการรักษาหรือผ่าตัดในครั้งเดียวกัน

 

     กรณีที่ 2 การบาดเจ็บ “แผลไหม้ฉกรรจ์” และ “แผลไหม้ชนิดรุนแรงน้อย” ที่เกิดจากอุบัติเหตุครั้งเดียวกัน

 

     กรณีที่ 3 การเจ็บป่วยเป็น “โรคน้ำไขสันหลังคั่งในโพรงสมองซึ่งเกิดภายหลังและต้องใส่ท่อระบาย” และ “การผ่าตัดฝังท่อระบายในโพรงสมอง” ซึ่งเป็นการรักษาครั้งเดียวกัน

 

     กรณีที่ 4 “การสูญเสียแขนหรือขาหนึ่งข้างหรือตาหนึ่งข้าง” และต่อมาผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรงระดับรุนแรงดังต่อไปนี้ “อัมพาตของกล้ามเนื้อแขนหรือขา” หรือ “การสูญเสียการดำรงชีพอย่างอิสระ” หรือ “การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง” หรือ “ตาบอด” โดยโรคร้ายแรงระดับรุนแรงดังกล่าวเกิดจากสาเหตุเดียวกันกับ “การสูญเสียแขนหรือขาหนึ่งข้างหรือตาหนึ่งข้าง”

 

ทั้งนี้ จะถือว่าการจ่ายผลประโยชน์ใน 4 กรณีนี้เป็นการจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับรุนแรงในแต่ละกรณีเท่านั้น

 

2. ผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลาง หากโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลางดังกล่าวอยู่ในกลุ่มโรคร้ายแรงเดียวกันกับโรคร้ายแรงระดับต้นถึงระดับปานกลางหรือโรคร้ายแรงระดับรุนแรงที่บริษัทเคยจ่ายผลประโยชน์ไปแล้ว ทั้งนี้ สัญญาเพิ่มเติมนี้ยังคงมีผลบังคับหากผู้เอาประกันภัยมีการชำระเบี้ยประกันภัยต่อไป

 

3. ผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับรุนแรง บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับรุนแรง หากโรคร้ายแรงระดับรุนแรงดังกล่าวอยู่ในกลุ่มโรคร้ายแรงเดียวกันกับโรคร้ายแรงระดับรุนแรงที่บริษัทเคยจ่ายผลประโยชน์ไปแล้ว ยกเว้น กรณีเข้าเงื่อนไขของผลประโยชน์การกลับมาเป็นซ้ำของโรคร้ายแรงระดับรุนแรง (Relapsed CI)

 

บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับรุนแรงดังต่อไปนี้

 

“ภาวะอะแพลลิก” หรือ

“การสูญเสียการดำรงชีพอย่างอิสระ” หรือ

“การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง”

เฉพาะกรณีที่

 

3.1 เป็นการจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับรุนแรงครั้งแรก หรือ

 

3.2 เป็นการจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับรุนแรง ที่ผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยและหรือยืนยันจากแพทย์เป็นครั้งแรกในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ว่าการเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรงดังกล่าวได้เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ

 

4. ผลประโยชน์การกลับมาเป็นซ้ำของโรคร้ายแรงระดับรุนแรง (Relapsed CI) หลังจากบริษัทได้จ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับรุนแรง ดังต่อไปนี้เป็นครั้งแรกแล้ว “โรคมะเร็งระยะลุกลาม” “กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด” “โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน” และต่อมาเกิดการกลับมาเป็นซ้ำของโรคร้ายแรงระดับรุนแรงที่บริษัทได้เคยจ่ายผลประโยชน์ไปแล้วภายใต้เงื่อนไขตามกรมธรรม์ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระดับรุนแรงอีก ในอัตราร้อยละ 100 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย สูงสุดโรคละ 1 ครั้ง

ทั้งนี้ ผลประโยชน์การกลับมาเป็นซ้ำของโรคร้ายแรงระดับรุนแรง (Relapsed CI) จะไม่นำระยะเวลาห้ามเคลม (No Claim Period) มาพิจารณา และการจ่ายผลประโยชน์การกลับมาเป็นซ้ำของโรคร้ายแรงระดับรุนแรง (Relapsed CI) แต่ละครั้งจะถูกนับและใช้สิทธิภายใต้จำนวนครั้งสูงสุด (6 ครั้ง)

ตัวแทนให้คำแนะนำ ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ตัวแทนยินดีให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางเพื่อที่คุณจะสามารถเลือกแผนประกันชีวิตที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

ติดต่อสอบถามตัวแทน

ให้เราติดต่อกลับ

Scroll to Top