AIA HEALTH HAPPY KIDS ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายเด็ก

AIA HEALTH HAPPY KIDS ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายเด็ก

AIA HEALTH HAPPY KIDS  ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายเด็ก เพราะอนาคตของลูก เริ่มต้นด้วยสุขภาพที่ดี เพิ่มความอุ่นใจด้วย

✅แม้ลูกจะป่วยหนักก็ไม่ต้องหนักใจกับค่ารักษาพยาบาล
ด้วยวงเงินค่ารักษาพยาบาลสูง คุ้มครองตามจริง สูงสุดตามค่ารักษาพยาบาลต่อปีกรมธรรม์ พร้อมเบิ้ลความคุ้มครอง 2 เท่า รวม 4 ปีกรมธรรม์ เมื่อตรวจพบโรคร้ายแรง*
✅ความรับผิดส่วนแรกต่อรอบปีกรมธรรม์
แนะนำสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีสวัสดิการบุตร และต้องการค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม
✅สมัครได้ตั้งแต่อายุ 15 วัน – 10 ปีบริบูรณ์

AIA HEALTH HAPPY KIDS ประกันสุขภาพสำหรับเด็กที่คิดมาแล้วเพื่อทุกบ้าน

• คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล สูงสุด 25,000,000 บาท
• คุ้มครองค่าบริการทางการแพทย์และยาสูงสุด 40,000 บาท/ครั้ง
• ดูแลค่ารักษาผู้ป่วยนอกสูงสุด 2,000 บาท/ครั้ง สูงสุด 30 ครั้ง/รอบปีกรมธรรม์
• ค่าห้องและค่าอาหารสูงสุด 9,000 บาท/วัน
• คุ้มครองอุบัติเหตุ เหมาจ่ายตามจริง
• เบิ้ลความคุ้มครอง 2 เท่า เมื่อพบ 6 โรคร้ายแรง รวม 4 ปีกรมธรรม์
• วงเงินค่าบำบัดรักษากรณีล้างไต รังสี และเคมีบำบัด เหมาจ่ายตามจริง
• รับประกันตั้งแต่อายุ 15 วัน – 10 ปี 

รายละเอียดเพิ่มเติม AIA HEALTH HAPPY KIDS

อายุที่รับประกัน
อายุรับประกันตั้งแต่ 15 วัน – 10 ปี ต่ออายุถึง 98 ปี

ระยะเวลาคุ้มครอง
ถึงอายุ 99 ปี หรือจนกระทั่งแบบประกันภัยหลักสิ้นผลบังคับ

การพิจารณารับประกัน
ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท โดยค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาลประจำวัน จำกัดผลประโยชน์สูงสุดต่อรายชีวิต 9,000 บาท และแยกผลประโยชน์สูงสุดจากสัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ และสามารถซื้อแบบมีความรับผิดส่วนแรกสูงสุด 1 กรมธรรม์ต่อรายชีวิต

การตรวจสุขภาพ
ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์การพิจารณาของบริษัท

ระยะเวลาไม่คุ้มครอง (Waiting Period)
1. การป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง หรือ

2. การป่วยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับแต่วันที่เริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง เช่น ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก, การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

ตารางผลประโยชน์ค่ารักษา AIA HEALTH HAPPY KIDS

AIA HEALTH HAPPY KIDS คุ้มครอง 6 โรคร้ายแรง

AIA Health Saver เราเบิ้ลความคุ้มครองเป็น 2 เท่า* รวม 4 ปีกรมธรรม์ เมื่อป่วยเป็น 6 โรคร้ายแรง

สำหรับลูกค้า AIA HEALTH HAPPY KIDS เราเบิ้ลความคุ้มครองเป็น 2 เท่า* รวม 4 ปีกรมธรรม์ เมื่อป่วยเป็น 6 โรคร้ายแรงยอดฮิตครั้งแรก
1. กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
2. โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
3. การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ
4. โรคมะเร็งระยะลุกลาม
5. การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก
6. การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่ เอออร์ต้า

ข้อยกเว้นบางส่วน ของสัญญาเพิ่มเติม AIA HEALTH HAPPY KIDS
1. ภาวะที่เป็นผลจากความผิดปกติที่เกิดขึ้นแต่กําเนิด หรือระบบการสร้างอวัยวะของร่างกาย ไม่สมบูรณ์แต่ก๋าเนิด หรือโรคทางพันธุกรรม หรือความผิดปกติในการพัฒนาการของร่างกาย
2. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ
3. การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทําแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไข ปัญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษา) การทําหมันหรือการคุมกําเนิด

ตัวอย่างเคสเข้ารับการรักษา ประกันสุขภาพ AIA HEALTH HAPPY KIDS 

ตารางเบี้ยประกันสุขภาพ AIA HEALTH HAPPY KIDS 

ตัวแทนให้คำแนะนำ ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ตัวแทนยินดีให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางเพื่อที่คุณจะสามารถเลือกแผนประกันชีวิตที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

ติดต่อสอบถามตัวแทน

ให้เราติดต่อกลับ

Scroll to Top