AIA HB EXTRA ประกันชดเชยรายได้

AIA HB EXTRA

เอไอเอ เอชบี เอ็กซ์ตร้า ประกันชดเชยรายได้ สมาชิก เอไอเอ ไวทัลลิตี้ รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยสุขภาพสูงสุด 15% และสิทธิประโยชน์อีกมากมาย
• ค่าชดเชยรายวันเมื่อเจ็บป่วย หรือ บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ กรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล รวมกรณี Day Case
• กรณีนอนรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) รับเงินชดเชยรายวันเพิ่มเป็น 3 เท่า ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
• ค่าชดเชย 5 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย กรณีเข้ารับการผ่าตัด โดยการวางยาสลบหรือฉีดยาชาเข้าไขสันหลัง โดยวิสัญญีแพทย์
• ค่าชดเชย 25 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย กรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในเนื่องจากโรคร้ายแรงเฉียบพลัน 13 โรค
• รับค่าชดเชยรายวัน เมื่อเจ็บป่วย หรือเกิดอุบัติเหตุ สูงสุด 1,260 วัน (สูงสุดวันละ 10,000 บาท)
• ค่าใช้จ่ายหมวดยากลับบ้าน 1 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัยหลังการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของโรงพยาบาล รวมกรณี Day Case ในกรณีมีค่าใช้จ่ายหมวดยากลับบ้าน
• ค่าชดเชย 10 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัยกรณีเสียชีวิต
• พิเศษ! รับค่าใช้จ่ายหมวดยากลับบ้าน 1 เท่า

AIA HB EXTRA แนะนำให้ทำเสริมจากประกันสุขภาพตัวหลัก

ประกันชดเชยรายได้ ทำเสริมจากประกันสุขภาพตัวหลัก แอดมิตเมื่อไร มีเงินชดเชยให้ เหมาะสำหรับชาวอาชีพอิสระที่ห่วงเรื่องแอดมิตแล้วรายได้สะดุด โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องรักษาตัวนาน ส่วนพนักงานประจำที่ไม่ต้องห่วงเรื่องรายได้ช่วงลาป่วย ก็สามารถทำประกันตัวนี้เสริมไว้ได้เพื่อใช้เติมส่วนต่างค่าห้องพักในโรงพยาบาลเอกชน กรณีที่ประกันสุขภาพที่มีอยู่อาจครอบคลุมไม่เพียงพอกับอัตราค่าห้องที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน

AIA HB EXTRA
AIA HB EXTRA
AIA HB EXTRA

ตัวอย่างการคำนวณเบี้ย ประกันชดเชยรายได้ AIA HB EXTRA

ลูกค้าเพศชาย อายุ 40 ปี ค่าเบี้ยรวม 6,900* บาท ต่อปี

• แผนรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในรับเงินชดเชย 3,000 บาท/วัน
• เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ และเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ก็ได้รับเงินชดเชย
• ผู้ป่วย day case ก็ได้รับเงินชดเชย
• รับค่าชดเชย 3 เท่า หากรักษาตัวในห้อง ICU หรือสูงสุด 9,000 บาท/วัน
• รับค่าชดเชย 5 เท่า กรณีเข้ารับการผ่าตัด หรือสูงสุด 15,000 บาท
• รับค่าชดเชย 25 เท่า กรณีเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน เนื่องจากโรคร้ายแรงเฉียบพลัน 13 โรค หรือสูงสุด 75,000 บาท
• รับค่าชดเชย 1 เท่า สำหรับยากลับบ้าน หรือสูงสุด 3,000 บาท/ครั้ง หลังเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

**การชำระเงิน :ชำระ 1 เดือน ,3 เดือน , 6 เดือน , รายปี
**ช่องทางการชำระ บัตรเครดิต หรือสแกนผ่าน QR Code ผ่านแอปหักผ่านบัญชี

*ค่าเบี้ยยังไม่รวมประกันชีวิตหลัก การทำประกันชดเชยรายได้ ต้องทำควบคู่กับประกันชีวิตหลัก

ผลประโยชน์ Day Case สําหรับผู้เอาประกันที่มีสัญญาเพิ่มเติม AIA HB EXTRA

1.การสลายนิ่ว (ESWL : Extracorporeal Shock Wave Liththotripsy)
2.การตรวจเส้นเลือดหัวใจโดยการฉีดสี (Coronary Angiogram / Cardiac Catheterization)
3.การผ่าตัดต้อกระจก (Extra Capsular Cataract Extraction with Intra Ocular Lens)
4.การผ่าตัดโดยการส่องกล้อง (Laparoscopic) ทุกชนิด
5.การตรวจโดยการส่องกล้อง (Endoscope) ทุกชนิด
6.การผ่าตัด หรือเจาะไซนัส (Sinus Operations)
7.การตัดก้อนเนื้อที่เต้านม (Excision Breast Mass)
8.การตัดชิ้นเนื้อจากกระดูก (Bone Biopsy)
9.การตัด (Amputation) นิ้วมือหรือนิ้วเท้า
10.การเจาะตับ (Liver Puncture / Liver Aspiration)
11.การเจาะไขกระดูก (Bone Marrow Aspiration)
12.การเจาะช่องเยื่อหุ้มไขสันหลัง (Lumbar Puncture)
13.การเจาะช่องเยื่อหุ้มปอด (Thoracentesis / Pleuracentesis / Thoracic Aspiration / Thoracic Paracentesis)
14.การเจาะช่องเยื่อบุช่องท้อง (Abdominal Paracentesis / Abdominal Tapping)
15.การขูดมดลูก (Curettage, Dilatation & Curettage, Fractional Curettage)
16.การตัดชิ้นเนื้อจากปากมดลูก (Colposcope, Loop diathermy)
17.การรักษา Bartholin’s Cyst (Marsupialization of Bartholin’s Cyst)
18.การรักษาโรคด้วยรังสีแกมม่า (Gamma knife)

โรคร้ายแรงเฉียบพลันที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้สัญญาเพิ่มเติม AIA HB EXTRA

1.กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด (Acute Heart Attack)
2.โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน (Major Stroke)
3.การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ (Coronary Artery By-Pass Surgery)
4.การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือ ปลูกถ่ายไขกระดูก (Major Organs Transplantation
or Bone Marrow Transplantation)
5.โรคไวรัสตับอักเสบขั้นรุนแรง (Fulminant Viral Hepatitis)
6.โรคเยื่อหุ้มสมองและไขสันหลังอักเสบจากเชื้อแบคทีเรีย (Bacterial Meningitis)
7.แผลไหม้ฉกรรจ์ (Major Burn)
8.ภาวะโคม่า (Coma)
9.สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส (Viral Encephalitis)
10.การผ่าตัดลิ้นหัวใจโดยวิธีการเปิดหัวใจ (Open Heart Surgery for the Heart Valve)
11.การบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรง (Major Head Trauma)
12.การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่ เอออร์ต้า (Surgery to Aorta)
13.โรคคาวาซากิที่ทําให้เกิดโรคแทรกซ้อนของหัวใจ (Kawasaki Disease with Heart Complications)

ข้อยกเว้น และระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง ตามสัญญา AIA HB EXTRA

ข้อยกเว้นความคุ้มครองบางส่วน ตามสัญญาเพิ่มเติม AIA HB EXTRA
บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์สําหรับการเข้าพักรักษาตัวที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน)อาการ หรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก
1.โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังไม่ได้รักษาให้หายก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กําเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
2.การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วง หรือการควบคุมน้ําหนักตัว หรือการผ่าตัดอันมีลักษณะเลือกได้ เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่อง มาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง
3.การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทําแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษา) การทําหมันหรือการคุมกาเนิด
4.การตรวจสุขภาพทั่วไป การร้องขอเข้าอยู่รักษาตัวในโรงพยาบาล หรือร้องขอการผ่าตัด การพักฟื้น หรือการพัก เพื่อการฟื้นฟูหรือการรักษาโดยวิธีให้พักอยู่เฉยๆ การตรวจวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การเข้ารักษาในโรงพยาบาล การตรวจวินิจฉัยการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย การรักษาหรือตรวจวิเคราะห์เพื่อ สาเหตุ ซึ่งไม่ใช่ความจําเป็นทางการแพทย์ หรือไม่เป็นมาตรฐานทางการแพทย์ และค่าพยาบาลเฝ้าไข้พิเศษ
5.การตรวจรักษาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตา การทําเลสิค ค่าใช้จ่ายสําหรับอุปกรณ์เพื่อช่วยในการมองเห็น
หรือการรักษาความผิดปกติของการมองเห็น
6.การตรวจรักษา หรือผ่าตัดเกี่ยวกับฟันหรือเหงือก การทําฟันปลอม การครอบฟัน การรักษารากฟัน อุดฟัน การจัดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน การใส่รากฟันเทียม ยกเว้นในกรณีจําเป็นอันเนื่องมาจาก การบาดเจ็บ โดยอุบัติเหตุ ทั้งนี้ไม่รวมค่าฟันปลอมและการครอบฟันและการรักษารากฟันหรือใส่รากเทียม
7.การตรวจรักษาที่ไม่ใช่แผนปัจจุบัน รวมถึงแพทย์ทางเลือก

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period)
บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หากการเจ็บป่วยเกิดขึ้นในระยะเวลาต่อไปนี้
• ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม หรือหากมีการต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติม สิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ให้นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใด จะเกิดขึ้นภายหลัง สําหรับการเจ็บป่วยทั่วไป
• ภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม หรือหากมีการต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติม สิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ให้นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใด จะเกิดขึ้นภายหลัง สําหรับการเจ็บป่วย 4 โรค (ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก, การตัดทอนซิล หรือ อดีนอยด์, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่)
• บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์กรณีเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในเนื่องจากโรคร้ายแรงเฉียบพลันตามคํานิยาม ที่กําหนดไว้ในสัญญาเพิ่มเติมนี้ สําหรับการเจ็บป่วย หรือความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงเฉียบพลัน ที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้สัญญาเพิ่มเติมนี้ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 60 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครอง ตามสัญญาเพิ่มเติม หรือหากมีการต่ออายุกรณีสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ให้นับ ตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง

ผลประโยชน์ ประกันชดเชยรายได้ AIA HB EXTRA

ความคุ้มครอง
ชดเชยรายได้ | การเสียชีวิต

สมาชิกและสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม
เอไอเอ ไวทัลลิตี้

ระยะเวลาคุ้มครอง
ถึงอายุ 80 ปี หรือจนกระทั่งแบบประกันภัยหลักสิ้นผลบังคับ

อายุผู้ขอเอาประกันภัย
15 วัน – 70 ปี ต่ออายุถึง 79 ปี

จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ / แผน
100 บาท

ล่วนลดเบี้ยประกันภัย
ไม่มี

ค่าชดเชยรายวัน
รับ 1 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย (กรณีนอนรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในห้อง ICU รับ 3 เท่า ของจำนวนเงินเอาประกันภัย โดยบริษัทจะจ่ายสูงสุดไม่เกิน 365 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)

ผลประโยชน์กรณีเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโดยมีการผ่าตัด
รับ 5 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

ผลประโยชน์กรณีเข้ารับการรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในเนื่องจากโรคร้ายแรงเฉียบพลัน
รับ 25 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

ผลประโยชน์กรณีที่มีค่าใช้จ่ายในหมวดยากลับบ้าน
รับ 1 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต
รับ 10 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

สิทธิลดหย่อนภาษี
ลดหย่อนไม่ได้​​​

ตัวแทนให้คำแนะนำ ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ตัวแทนยินดีให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางเพื่อที่คุณจะสามารถเลือกแผนประกันชีวิตที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

ติดต่อสอบถามตัวแทน

ให้เราติดต่อกลับ

Scroll to Top