AIA PA (Personal Accident) ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

AIA PA (Personal Accident) ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ประกันอุบัติเหตุ คือ ประเภทหนึ่งของประกันที่ให้ความคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุที่ทำให้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ โดยปกติแล้วประกันอุบัติเหตุจะจ่ายจำนวนเงินให้กับผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ เงินสนับสนุนจากประกันอุบัติเหตุสามารถใช้ในการชำระค่ารักษาพยาบาล, ค่ายา, ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสุขภาพ, หรือในการชดเชยรายได้ที่สูญเสียในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถทำงานได้ในระหว่างรักษาหรือการฟื้นฟูจากอุบัติเหตุ

AIA PA แผนประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

AIA PA (Personal Accident) ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

อุบัติเหตุ นับเป็นเหตุการณ์ที่มักเกิดขึ้นโดยที่เราไม่คาดคิด เป็นเหตุสร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สิน สุขภาพ หรืออาจถึงแก่ชีวิต โดยที่เราไม่ทันตั้งตัว อุบัติเหตุมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา ในชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะในสังคมปัจจุบัน การเดินทางโดยใช้ยานพาหนะส่วนตัว หรือรถขนส่งสาธารณะมีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ และมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง

เงื่อนไขการรับประกันภัย
• รับประกันภัยขั้นอาชีพ 1 และ 2
(รายละเอียดโปรดศึกษาจากคู่มือขั้นอาชีพสําหรับการรับประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล)
ตัวอย่างขั้นอาชีพ 1 : ผู้บริหารระดับสูง เจ้าของกิจการขนาดใหญ่ นายแพทย์ พยาบาล บุรุษพยาบาล ผู้พิพากษา อัยการ ทนายความ ผู้บริหาร ครู อาจารย์ แม่บ้าน ช่างเสริมสวย วิศวกร นักออกแบบ สถาปนิก เจ้าของกิจการ อาทิเช่น ขายทอง อัญมณี ขายยา ภัตตาคาร สนามกอล์ฟ ปั้มน้ํามัน เป็นต้น
ตัวอย่างขั้นอาชีพ 2 : เจ้าของกิจการ ร้านอาหาร รับซื้อของเก่า อู่ซ่อมรถ โรงกลึง ปะยาง เจ้าของนา สวน ไร่ ฟาร์ม พนักงานทําความสะอาด สัตวแพทย์ คนขับรถบรรทุกเล็กส่งของ หัวหน้าคนงาน ช่าง สี ไม้ ปู ปฏิมากรภาพผนัง หาบเร่ นักดนตรี พนักงานขับรถ พนักงานเก็บค่าโดยสาร

• เอกสารเพิ่มเติมประกอบการพิจารณารับประกันภัย สําหรับจํานวนเงินเอาประกันภัย 10 ล้านบาทขึ้นไป
สําเนาบัญชีกระแสรายวันย้อนหลังล่าสุด 6 เดือน และแบบสอบถามวงเงินสูง โดยบริษัทสงวนสิทธิ์ ในการเรียกเอกสารอื่นๆ

ตัวอย่างข้อยกเว้นทั่วไปที่ไม่คุ้มครอง (ของทุกแผน)
• การกระทําของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ จนไม่สามารถครองสติได้ คําว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัม เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
• การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทําร้ายร่างกายตนเอง

สิทธิพิเศษ (เงื่อนไขและข้อกําหนดให้อ้างอิงตามประกาศของบริษัท)
• ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้เพียง “บัตรประชาชน” เพื่อใช้ในการเข้ารับการรักษา ในโรงพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ
• สิทธิประโยชน์จากบริการ AIA MediVac บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ ตลอด 24 ชม. เฉพาะภายในประเทศ สําหรับผู้เอาประกันภัยที่มีเบี้ยประกันภัย 4,900 บาทขึ้นไป (ผู้เอาประกันภัยอายุไม่เกิน 65 ปี)
• สิทธิประโยชน์จากบริการ AIA MediVac บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์ ตลอด 24 ชม. ในประเทศและต่างประเทศ สําหรับผู้เอาประกันภัยที่มีเบี้ยประกันภัย 8,000 บาทขึ้นไป (ผู้เอาประกันภัยอายุไม่เกิน 65)

แผนประกันอุบัติเหตุที่ให้ความคุ้มครองสูง

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลแผนประกันอุบัติเหตุที่ให้ความคุ้มครองสูง

แผนประกันอุบัติเหตุให้คุ้มครองคุณ และครอบครัว

แผนประกันอุบัติเหตุคุ้มครองคุณ และครอบครับ

แผนประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้ที่ใช้รถจักรยานตยนต์

แผนประกันอุบัติเหตุสำหรับผู้ที่ใช้รถจักรยานตยนต์

แผนประกันอุบัติเหตุสำหรับขั้นอาชีพที่3

แผนประกันอุบัติเหตุสำหรับขั้นอาชีพที่3

แผนประกันอุบัติเหตุสำหรับอาชีพเสี่ยงพิเศษ

แผนประกันอุบัติเหตุสำหรับอาชีพเสี่ยงพิเศษ

แผนประกันอุบัติเหตุที่ให้ค่าชดเชยรายเดือนสำหรับการดำรงชีพ

ตัวแทนยินดีให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางเพื่อที่คุณจะสามารถเลือกแผนประกันชีวิตที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

ติดต่อสอบถามตัวแทน

ให้เราติดต่อกลับ

Scroll to Top