AIA VITALITY UNIT LINKED เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ยูนิต ลิงค์

AIA VITALITY UNIT LINKED

เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ยูนิต ลิงค์ คือแบบประกันชีวิตควบการลงทุนที่มีสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพและโรคร้ายแรงที่เข้าร่วมโครงการทั้งแบบ PPR และ UDR ให้คุณเลือกรับความคุ้เมครองได้หลากหลายเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคุณ
• คุ้มที่ 1 เงินคืนค่าการประกันภัยปีแรกสูงสุด 10% เงินคืนค่าการประกันภัยปีแรกจ่าย ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 1 โดยขึ้นอยู่กับอยู่กับแบบประกันฯ ​ที่ลูกค้าเลือก
• คุ้มที่ 2 เงินคืนค่าการประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ 5% ในปีแรก เมื่อมีแบบประกันฯ ที่เข้าร่วมโครงการได้รับอนุมัติอย่างน้อย 3 แบบ ภายใต้กรมธรรม์ใหม่​ฉบับเดียวกัน
• คุ้มที่ 3 เงินคืนค่าการประกันภัยกรมธรรม์ปีต่อ สูงสุด 25% เงินคืนค่าการประกันภัยในปีกรมธรรม์ปีต่อไปขึ้นอยู่กับสถานะของผู้เอาประกันภัยในโครงการ (สูงสุด 15% 20% หรือ 25%) ​ขึ้นอยู่กับแบบประกันฯ ที่ลูกค้าเลือก ​และสถานะ AIA Vitality
• หากจำเป็นต้องหยุดจ่ายเบี้ย ก็ยังได้รับเงินคืนค่าการประกันภัย ยืดหยุ่น สามารถเลือกหยุดพักชำระเบี้ยแต่ยังคงได้รับความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์
• สิทธิประโยชน์ AIA Vitality รับส่วนลดและสิทธิประโยชน์มากมายเพื่อสร้างแรงจูงใจให้คุณใช้ชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดี หรืออัปเกรดเป็นเอไอเอ ไวทัลลิตี้ พลัส เพื่อรับสิทธิประโยชน์สุดคุ้มมูลค่ากว่า 10,000 บาทต่อปีสมาชิก​
• ก้าวสู่เส้นทางสุขภาพดีกับ AIA Vitality พร้อมสะสมคะแนน​ เริ่มต้นการเป็นสมาชิก AIA Vitality ง่ายๆ เพียงสะสมคะแนนจากกิจกรรมเพื่อสุขภาพมากมาย ผ่านแอปพลิเคชันเอไอเอ พลัส เพื่อรับสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มมากขึ้น

เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ยูนิต ลิงค์ ประกันที่ให้คุณสนุก กับทุก Content ของชีวิต

เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ยูนิต ลิงค์ ประกันที่คุณ “ไม่ต้องเลือก” เพราะรวมมาให้ครบแล้ว ทั้งความคุ้มครองชีวิต หมดห่วงเรื่องสุขภาพ อุ่นใจเรื่องการลงทุนเพื่ออนาคต และยังให้เงินคืนจากการดูแลสุขภาพ แถมให้สิทธิประโยชน์จากพาร์ทเนอร์ เอไอเอ ไวทัลลิตี้ อีกมากมาย

เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ยูนิต ลิงค์ แบบประกันที่มีครบทุกด้าน
#คุ้มครองครบ
เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ยูนิต ลิงค์ คือแบบประกันชีวิตควบการลงทุนที่มีสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพและโรคร้ายแรงที่เข้าร่วมโครงการทั้งแบบ PPR และ UDR ให้คุณเลือกรับความคุ้เมครองได้หลากหลายเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคุณ

#สุขภาพดี
รับสิทธิเข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการเอไอเอ ไวทัลลิตี้ได้ฟรี ให้คุณมีตัวช่วยในการดูแลสุขภาพกับโครงการเพื่อสุขภาพชั้นนำระดับโลก พร้อมรับสิทธิประโยชน์มากมายจากพาร์ทเนอร์แบรนด์ดัง

#มีเงินคืน
รับเงินคืนค่าการประกันภัยปีแรกสูงสุด 10% และรับเงินคืนค่าการประกันภัยในกรมธรรม์ปีต่ออายุสูงสุด 25% ตามสถานะเอไอเอ ไวทัลลิตี้และแบบประกันที่คุณเลือก แถมยังยืดหยุ่น สามารถรับสิทธิหยุดพักชำระเบี้ย* แต่ยังได้รับความคุ้มครอง ได้รับสิทธิประโยชน์ AIA Vitality และยังได้รับเงินคืนค่าการประกันภัยตามสถานะเอไอเอ ไวทัลลิตี้ตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนดอีกด้วย

AIA VITALITY UNIT LINKED
AIA VITALITY UNIT LINKED
AIA VITALITY UNIT LINKED
AIA VITALITY UNIT LINKED
เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ยูนิต ลิงค์
เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ยูนิต ลิงค์
เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ยูนิต ลิงค์
เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ยูนิต ลิงค์
เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ยูนิต ลิงค์
เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ยูนิต ลิงค์
เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ยูนิต ลิงค์
เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ยูนิต ลิงค์
เอไอเอ ไวทัลลิตี้ ยูนิต ลิงค์

คำเตือน
– ข้อมูลนี้เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อประกอบการนำเสนอเท่านั้น ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดข้อกำหนด และเงื่อนไขของความคุ้มครอง รวมทั้ง ข้อยกเว้นไม่คุ้มครอง ของผลิตภัณฑ์ประกันภัย และเงื่อนไขที่เอไอเอประกาศ ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

– ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

– การทำประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยง ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง รวมถึงศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจในเอกสารประกอบการเสนอขาย และหนังสือชี้ชวนของกองทุน ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย และ ลงทุน ทั้งนี้ กรมธรรม์นี้ไม่มีการรับประกันเงิน ส่วนของเงินลงทุน นอกจากนี้ กรณียกเลิก/เวนคืนกรมธรรม์ ก่อนครบกำหนด ผู้ขอเอาประกันภัยอาจจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวนน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปแล้วอีกด้วย

– AIA InvestPro เป็นความร่วมมือของบริษัท เอไอเอ, บลจ. เอไอเอ (ประเทศไทย) จำกัด และกลุ่มการลงทุนเอไอเอ ในการให้บริการด้านการลงทุนแก่ลูกค้ากรมธรรม์ ยูนิต ลิงค์ ของ เอไอเอ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aia.co.th

ตัวแทนให้คำแนะนำ ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ตัวแทนยินดีให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางเพื่อที่คุณจะสามารถเลือกแผนประกันชีวิตที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

ติดต่อสอบถามตัวแทน

ให้เราติดต่อกลับ

Scroll to Top