AIA INFINITE WEALTH PRESTIGE ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์

AIA INFINITE WEALTH PRESTIGE

AIA INFINITE WEALTH PRESTIGE (UNIT LINKED) เอไอเอ อินฟินิท เวลท์ เพรสทีจ (ยูนิต ลิงค์) ประกันชีวิตควบการลงทุนที่พิ่มโอกาสให้คุณได้รับผลตอบแทนที่มากกว่าประกันทั่วไปผ่านกองทุนรวมระดับโลก เพื่อเตรียมพร้อมในวัยเกษียณ
• สามารถแนบสัญญาเพิ่มเติมแบบแยกชำระเบี้ยประกันภัย PPR ได้ทุกแบบ ยกเว้น WP, PB, Lady Care และ Lady Care Plus
• ตอบโจทย์เป้าหมายทางการเงินของคุณ ให้ความคุ้มครองชีวิตสูง สามารถเลือกวางแผนการเงินให้เหมาะสมกับรูปแบบชีวิต
• เลือกระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันภัย ได้ตามต้องการ ทั้งแบบ 5 ปี 10 ปี 15 ปี หรือ 20 ปี
• รับส่วนลดค่าการประกันภัย (COI) 20% สำหรับลูกค้าที่สุขภาพมาตรฐาน และ 30% สำหรับลูกค้าที่สุขภาพดีกว่ามาตรฐาน

• รับโบนัสพิเศษยามเกษียณ 0.25% ต่อปี ของมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลักภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
• รับส่วนลดค่าการประกันภัย 20% สำหรับลูกค้าที่สุขภาพมาตรฐาน และ 30% สำหรับลูกค้าที่สุขภาพดีกว่ามาตรฐาน สำหรับจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 15 ล้านบาทขึ้นไป
• กำหนดระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันภัยตามความต้องการ 5 ปี / 10 ปี / 15 ปี / 20 ปี

พร้อมรับเอกสิทธิ์เหนือใครกับการเป็นสมาชิกเอไอเอ เพรสทีจ คลับ อาทิ บัตรตรวจสุขภาพประจำปี เข้าใช้บริการได้ในโรงพยาบาลพันธมิตรกว่า 90 แห่งทั่วประเทศ, บริการรถลีมูซีน สำหรับการเดินทางทุกจุดหมายปลายทางในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล สนามบินดอนเมือง หรือสนามบินสุวรรณภูมิ

รับสิทธิพิเศษบริการจัดการดูแลผู้ป่วยรายบุคคลโดย Medix ลูกค้าจะได้พบทีมแพทย์ส่วนตัวที่จัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะ พร้อมเข้าถึงเครือข่ายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลากหลายสาขากว่า 4,000 คนทั่วโลก ที่จะช่วยดูแลลูกค้าในทุกขั้นตอนทางการแพทย์ ตั้งแต่การวินิจฉัย การตรวจรักษา ไปจนถึงการพักฟื้น

AIA INFINITE WEALTH PRESTIGE (UNIT LINKED) ก้าวสู่การลงทุนระดับสากลกับประกันชีวิตควบการลงทุน

ประกันชีวิตควบการลงทุน ที่เลือกลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศ บริหารโดย บลจ.ระดับโลกที่เอไอเอคัดสรรมา
>> Wellington Management บลจ.อันดับต้นๆ ที่บริหารสินทรัพย์ของนักลงทุนในอเมริกา เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูลการลงทุนที่ดีที่สุด และได้รับการยอมรับจาก Trader ทั่วโลก
>> Baillie Gifford บลจ. ซึ่งโดดเด่นในด้านการคัดสรรหุ้นเติบโตจากบริษัทชั้นนำระดับโลกและเป็นเทรนของอนาคต
>> Blackrock บลจ.ที่มีมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การดูแลมากที่สุดในโลกเน้นการลงทุนในหุ้นที่มีคุณภาพและมีแนวโน้มการเติบโตที่มั่นคงหุ้นที่มีปัจจัยที่ดี มีความผันผวนต่ำ ทั่วโลก

เอไอเอ อินฟินิท เวลท์ เพรสทีจ (ยูนิต ลิงค์)
เอไอเอ อินฟินิท เวลท์ เพรสทีจ (ยูนิต ลิงค์)
เอไอเอ อินฟินิท เวลท์ เพรสทีจ (ยูนิต ลิงค์)
เอไอเอ อินฟินิท เวลท์ เพรสทีจ (ยูนิต ลิงค์)
เอไอเอ อินฟินิท เวลท์ เพรสทีจ (ยูนิต ลิงค์)
AIA INFINITE WEALTH PRESTIGE (UNIT LINKED) เอไอเอ อินฟินิท เวลท์ เพรสทีจ (ยูนิต ลิงค์)
AIA INFINITE WEALTH PRESTIGE (UNIT LINKED) เอไอเอ อินฟินิท เวลท์ เพรสทีจ (ยูนิต ลิงค์)

เงื่อนไขการรับประกัน AIA INFINITE WEALTH PRESTIGE (UNIT LINKED)

ระยะเวลาคุ้มครอง
– ตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี) หรือตราบเท่าที่มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนเพียงพอหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามตารางค่าธรรมเนียมกรมธรรม์

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
– เลือกระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยได้ 5 ปี 10 ปี 15 ปี หรือ 20 ปี

ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย
– 18 – 75 ปี

จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ / แผน
– 15 ล้านบาทขึ้นไป

ส่วนลดเบี้ยประกันภัย
– รับส่วนลดค่าการประกันภัย (COI) 20% และ 30% ของอัตราค่าการประกันภัย สำหรับผู้เอาประกันภัยที่มีสุขภาพมาตรฐานและสุขภาพดีกว่ามาตรฐานตามลำดับ

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง
– กรณีเสียชีวิต
บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ดังต่อไปนี้ แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า ระหว่าง
1. จำนวนเงินเอาประกันภัย หรือบันทึกสลักหลัง (ถ้ามี) หัก จำนวนเงินที่ถอนจากการขายคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลักทั้งหมด (ถ้ามี) กับ
2. มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยหลัก บวก จำนวนเงินเสี่ยงภัยสุทธิขั้นต่ำในอัตราร้อยละ 100 ของเบี้ยประกันภัยหลักปีแรก
รวมกับ มูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนของเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมพิเศษ (ถ้ามี)
– กรณีครบกำหนดสัญญา
รับมูลค่ารับซื้อหน่วยลงทุน ณ วันครบกำหนดสัญญา

หมายเหตุ:
* ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงส่วนลดค่าการประกันภัย โดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
** ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัย ค่าธรรมเนียมการบริหารกรมธรรม์ และค่าการประกันภัย เฉพาะส่วนที่เข้าเงื่อนไขตามประกาศอธิบดีสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 172) สามารถหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท

ตัวแทนให้คำแนะนำ ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ตัวแทนยินดีให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางเพื่อที่คุณจะสามารถเลือกแผนประกันชีวิตที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

ติดต่อสอบถามตัวแทน

ให้เราติดต่อกลับ

Scroll to Top