AIA H&S EXTRA (New Standard) ประกันสุขภาพมี OPD

AIA H&S EXTRA (new standard)

AIA H&S Extra (new standard) ให้คุณคลายกังวลหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน หมดห่วงเรื่องค่ารักษาตัวหากเจ็บป่วย อุ่นใจด้วยความคุ้มครองที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล ทั้งผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก
• อายุรับประกันตั้งแต่ 15 วัน – 75 ปี ต่ออายุถึง 98 ปี
• คุ้มครองทั้งกรณีผู้ป่วยใน (IPD) และกรณีผู้ป่วยนอก (OPD)
• จ่ายผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกตามจำนวนเงินที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกินผลประโยชน์ต่อรอบปีกรมธรรม์ตามที่ระบุไว้
• ไม่ป่วยก็มีเงินคืน หากไม่เคลม รับผลประโยชน์เงินคืนพิเศษ สูงสุด 24%*
• เบี้ยเริ่มต้นไม่แพง ให้คุณเลือกแผนความคุ้มครองได้ตามงบประมาณ

*เงินคืนพิเศษสูงสุด 24% คำนวณจากอัตราเบี้ยประกันภัยของแผน 2500 เพศชายอายุ 21-25 ปี โดยรับผลประโยชน์เงินคืนพิเศษเมื่อ
– สัญญาเพิ่มเติมนี้มีผลคุ้มครองต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 1 ปี (โดยต้องไม่มีการขาดอายุหรือยกเลิกสัญญาเพิ่มเติมนี้ระหว่างปีกรมธรรม์)
– ไม่มีการเคลมค่ารักษาภายในรอบปีกรมธรรม์นั้นๆ
– ไม่เสียชีวิตในรอบปีกรมธรรม์์ที่ผ่านมา
– มีการชำระเบี้ยฯ ในงวดถัดไป หากเป็นรายเดือนต้องชำระอย่างน้อย 3 งวด

AIA H&S Extra (New Standard) ไม่เคลม มีเงินคืน

AIA H&S Extra (New Standard) ไม่เคลม มีเงินคืน

แบบประกันนี้ยังมีเงื่อนไขพิเศษ “ไม่เคลม มีเงินคืน” คือ หากไม่มีการเคลมใด ๆ ในรอบปีกรมธรรม์ใด รวมทั้งได้มีการชำระเบี้ยประกันภัยในรอบกรมธรรม์ถัดไปโดยไม่มีการขาดอายุหรือยกเลิกสัญญา ผู้เอาประกันภัยก็จะได้รับผลประโยชน์เงินคืนพิเศษ

AIA H&S Extra (New Standard) ประกันไซส์เล็กที่คุ้มครองแบบคุ้มๆ

ไม่ต้องลังเลอีกต่อไป! สำหรับใครที่อยากทำประกันสุขภาพแต่ยังเสียดายค่าเบี้ยประกัน AIA H&S Extra (New Standard) พร้อมช่วยแบ่งเบาค่ารักษายามเจ็บป่วยไม่ว่าจะป่วยหนักหรือป่วยเบาเราก็คุ้มครอง แถมมีเงินคืนให้เป็นของขวัญสำหรับคนสุขภาพดี หากไม่มีการเคลมเลยตลอดปี
• เจ็บป่วยมีค่ารักษา ครอบคลุมทั้งเคสผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
• ไม่ป่วยก็มีเงินคืน หากไม่เคลม รับผลประโยชน์เงินคืนพิเศษ สูงสุด 24%*
• เบี้ยเริ่มต้นไม่แพง ให้คุณเลือกแผนความคุ้มครองได้ตามงบประมาณ

Previous slide
Next slide

AIA H&S Extra (new standard) เอไอเอ เอช แอนด์ เอส เอ็กซ์ตร้า

สุขภาพดี เป็นยอดปรารถนาของทุกคน แต่การเจ็บป่วยยังเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ ไม่ว่ากับตัวคุณเองหรือคนที่คุณรัก ซึ่งนอกจากจะเสียสุขภาพ เสี่ยงชีวิตแล้ว ยังอาจเสียค่าใช้จ่ายจํานวนมากได้อีกด้วย ประกันสุขภาพจึงช่วยลดภาระทางการเงินให้คุณในยามที่คุณต้องเจอกับ โรคภัยไข้เจ็บ เพื่อให้ฟื้นคืนสู่สุขภาพดีในเวลาสั้นที่สุด

AIA H&S EXTRA (new standard)

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) ของสัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เอช แอนด์ เอส เอ็กซ์ตร้า บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ สําหรับการป่วยใด ๆ ตามกรณี ดังต่อไปนี้
1. การป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง
2. การป่วยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่ม ผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง ได้แก่
• ไส้เลื่อนทุกชนิด
• ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
• การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
• เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

ข้อยกเว้นบางส่วน ของสัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เอช แอนด์ เอส เอ็กซ์ตร้า
1. ภาวะที่เป็นผลจากความผิดปกติที่เกิดขึ้นแต่กําเนิด หรือระบบการสร้างอวัยวะของร่างกายไม่สมบูรณ์แต่กําเนิด หรือโรคทางพันธุกรรม หรือความผิดปกติในการพัฒนาการของร่างกาย
2. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ
3. การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทําแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไขปัญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์ และการรักษา) การทําหมันหรือการคุมกําเนิด

ตารางผลประโยชน์ เอไอเอ เอช แอนด์ เอส เอ็กซ์ตร้า

ผลประโยชน์ค่ารักษา แผน 1,500 แผน 2,000 แผน 2,500 แผน 3,500 แผน 4,500 แผน 5,500 แผน 6,500

ผลประโยชน์ผู้ป่วยใน

ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล (ต่อวัน)
1,500 บาท
2,000 บาท
2,500 บาท
3,500 บาท
4,500 บาท
5,500 บาท
6,500 บาท
ค่าห้องฯ ICU (ต่อวัน)
3,000 บาท
4,000 บาท
5,000 บาท
7,000 บาท
9,000 บาท
11,000 บาท
13,000 บาท
ค่ารักษาทั่วไป ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา
14,000 บาท
18,000 บาท
20,000 บาท
25,000 บาท
30,000 บาท
35,000 บาท
40,000 บาท
ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา (ต่อวัน)
600 บาท
700 บาท
800 บาท
900 บาท
1,000 บาท
1,100 บาท
1,200 บาท
ค่าห้องผ่าตัด ค่าห้องหัตถการ ค่ายา
8,000 บาท
10,000 บาท
12,000 บาท
13,000 บาท
14,000 บาท
15,000 บาท
16,000 บาท
ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทําศัลยกรรมและหัตถการ
50,000 บาท
60,000 บาท
80,000 บาท
90,000 บาท
100,000 บาท
110,000 บาท
120,000 บาท
ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม วิสัญญีแพทย์ (Doctor fee)
5,000 บาท
6,000 บาท
8,000 บาท
9,000 บาท
10,000 บาท
11,000 บาท
12,000 บาท

ผลประโยชน์ไม่เข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงและเกิดขึ้นภายใน 30 วันก่อนและหลังการ เข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
5,000 บาท
5,500 บาท
6,000 บาท
6,500 บาท
7,000 บาท
7,500 บาท
8,000 บาท
ค่าอุบัติเหตุ ภายใน 24 ชั่วโมง
3,000 บาท
4,000 บาท
5,000 บาท
7,000 บาท
8,000 บาท
9,000 บาท
10,000 บาท
ค่าบำบัดรักษาไต เนื้องอก และโรคมะเร็ง
20,000 บาท
25,000 บาท
35,000 บาท
40,000 บาท
50,000 บาท
60,000 บาท
70,000 บาท
ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน (ต่อครั้ง)
4,000 บาท
4,500 บาท
5,000 บาท
5,500 บาท
6,000 บาท
6,500 บาท
7,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลผ่าตัดเล็ก (ต่อครั้ง)
5,000 บาท
6,000 บาท
8,000 บาท
9,000 บาท
10,000 บาท
11,000 บาท
12,000 บาท

ผลประโยชน์เพิ่มเติม

ผู้ป่วยนอก
3,000 บาท
4,000 บาท
5,000 บาท
6,000 บาท
7,000 บาท
8,000 บาท
9,000 บาท
ผลประโยชน์เงินคืนพิเศษ
1,500 บาท
2,000 บาท
2,500 บาท
3,000 บาท
3,500 บาท
4,000 บาท
4,500 บาท
ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต
10,000 บาท
10,000 บาท
10,000 บาท
10,000 บาท
10,000 บาท
10,000 บาท
10,000 บาท

คำนวณจากชาย อายุ 21-25 ปี ยังไม่รวมประกันชีวิตหลัก

6,820 บาท

8,320 บาท

9,770 บาท

12,050 บาท

14,680 บาท

16,460 บาท

17,910 บาท

ตัวอย่างเคสเข้ารับการรักษา ประกันสุขภาพ AIA H&S EXTRA (New Standard)

ตัวอย่างเคสเข้ารับการรักษา ประกันสุขภาพ AIA H&S EXTRA (New Standard)

ลูกค้าทำให้ลูกเพศชาย อายุ 6 ปี ทำแผน 3,500 ชำระเบี้ย 18,030 บาท ต่อปี

เหตุการณ์ : ลูกชายลูกค้าเข้ารับการรักษาอาการไข้หวัดใหญ่ นอนห้องปกติเป็นเวลา 3 วัน บิลค่าใช้จ่าย  43,430 บาท AIA จ่ายผลประโยชน์ 38,750 บาท ส่วนต่างที่ต้องชำระ 4,680 บาท

• วงเงินรักษาผู้ป่วยนอก 6,000 บาทต่อปี
• ค่าห้อง 3,500 บาท
• ค่ารักษาทั่วไป 25,000 บาท
• อุบัติเหตุ 7,000 บาทต่อครั้ง
• ไม่เคลมมีเงินคืน 3,000 บาทต่อปี

**การชำระเงิน :ชำระ 1 เดือน ,3 เดือน , 6 เดือน , รายปี
**ช่องทางการชำระ บัตรเครดิต หรือสแกนผ่าน QR Code ผ่านแอปหักผ่านบัญชี

*ค่าเบี้ยยังไม่รวมประกันชีวิตหลัก การทำประกันเสริมสุขภาพ ต้องทำควบคู่กับประกันชีวิตหลัก

รายการค่ารักษา บิลค่าใช้จ่าย AIA จ่ายผลประโยชน์ ส่วนต่างที่ต้องชำระ
1.ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล
10,050 (3,350x3)
10,500 (3,500x3)
2.ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย
8,350
25,000 (แบ่งจ่ายรายการ 2,3,4)
3.ค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบําบัดรักษา ค่าบริการทางการพยาบาล
3,150
25,000 (แบ่งจ่ายรายการ 2,3,4)
2,380
4.ค่ายา ค่าสารอาหารทางหลอดเลือด และค่าเวชภัณฑ์
15,880
25,000 (แบ่งจ่ายรายการ 2,3,4)
5.ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง (เวชภัณฑ์ 1) สําหรับกลับบ้าน (จํากัดปริมาณไม่เกิน 7 วัน)
1,500
1,000
500
6.ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทย์) ตรวจรักษา
4,500 (1,500x3)
2,700 (900x3)
1,800

ยอดรวมทั้งหมด

43,430

38,750

4,680

ตารางเบี้ยประกันสุขภาพ เอไอเอ เอช แอนด์ เอส เอ็กซ์ตร้า

ตัวแทนให้คำแนะนำ ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

หน่วยสกุลเพชร 222 ยินดีให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางเพื่อที่คุณจะสามารถเลือกแผนประกันชีวิตที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

ติดต่อสอบถามตัวแทน

ให้เราติดต่อกลับ

Scroll to Top