AIA MULTI-PAY CI ประกันโรคร้ายแรง เจอจ่ายหลายจบ

AIA Multi-pay CI
เอไอเอ มัลติเพย์ ซีไอ ประกันเจอ-จ่าย-หลายจบ คุ้มครอง 62 โรคร้ายแรง/การรักษา รองรับการเคลมซ้ำ 3 โรคร้ายแรงระดับรุนแรง* เคลมโรคร้ายแรงรวมสูงสุด 800% ของจำนวนเงินเอาประกัน (รวมสูงสุด 11 ครั้ง)**
AIA Multi-pay CI

AIA MULTI-PAY CI แบบประกันโรคร้าย เจอ จ่าย หลายจบ

• คุ้มครองโรคร้ายแรงต่างกลุ่มโรค ได้รวมสูงสุด 11 ครั้ง รับผลประโยชน์รวมสูงสุด 800% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
• เคลมซ้ำบนโรคเดิม สำหรับ 3 โรคร้ายแรงระดับรุนแรงที่พบบ่อย ได้สูงสุดอีกโรคละ 1 ครั้ง ได้แก่ โรคมะเร็งระยะลุกลาม กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด และ โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
• ยกเว้นการจ่ายเบี้ยประกันภัยทันที หากตรวจพบโรคร้ายแรงระดับรุนแรง แต่ได้รับความคุ้มครองสูงสุดถึงอายุ 99 ปี
• รับผลประโยชน์ กรณีเสียชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หักด้วยความคุ้มครองโรคร้ายแรงที่เคยจ่ายไปแล้ว (หากมี)

จุดเด่น : ประกันโรคร้าย เจอ-จ่าย-หลายจบ แบบประกันโรคร้ายแรงที่ครอบคลุมที่สุดของ AIA รองรับการกลับมาเป็นซ้ำได้
เหมาะกับใคร : ผู้ที่มองหาประกันโรคร้ายแรงที่สามารถเคลมซ้ำได้

AIA Multi-pay CI
เอไอเอ มัลติเพย์ ซีไอ

เอไอเอ มัลติเพย์ ซีไอ โรคร้าย เจอ จ่าย หลายจบ ที่ให้คุณเคลมซ้ำบนโรคเดิมได้ หากป่วยเป็น 3 โรคร้ายแรงระดับรุนแรง ได้แก่ โรคมะเร็งระยะลุกลาม กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด โรคหลอดเลือดในสมองแตกหรืออุดตัน

เอไอเอ มัลติเพย์ ซีไอ
เอไอเอ มัลติเพย์ ซีไอ

ผลประโยชน์โรคร้ายแรง

หากผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยและยืนยันจากแพทย์เป็นครั้งแรก ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ว่าเจ็บป่วยเป็นโรคร้ายแรงที่ได้รับความคุ้มครองภายใต้สัญญาเพิ่มเติมนี้ บริษัทจะจ่ายผลปนะโยชน์ ดังนี้

เอไอเอ มัลติเพย์ ซีไอ

โรคร้ายแรงที่คุ้มครองภายใต้สัญญาเพิ่มเติม AIA MULTI-PAY CI

เอไอเอ มัลติเพย์ ซีไอ
เอไอเอ มัลติเพย์ ซีไอ
เอไอเอ มัลติเพย์ ซีไอ
เอไอเอ มัลติเพย์ ซีไอ

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) ของสัญญาเพิ่มเติมของสัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ มัลติเพย์ ซีไอ
บริษัทจะไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง ที่เกิดขึ้นภายใน 60 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญา เพิ่มเติมนี้ หรือหากมีการต่ออายุสัญญาเมื่อสัญญาเพิ่มเติมสิ้นผลบังคับ (Reinstatement) ให้นับแต่วันเริ่มมีผล คุ้มครองตามการต่ออายุครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มจํานวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นภายหลัง

ข้อยกเว้นบางส่วนของสัญญาเพิ่มเติมของสัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ มัลติเพย์ ซีไอ
1. ความผิดปกติซึ่งแพทย์ยืนยันและมีหลักฐานชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับโรคร้ายแรงหรือโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้น
ก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้
2. การฆ่าตัวตาย หรือการทําร้ายร่างกายตนเอง หรือพยายามกระทําเช่นว่านั้น
3. การติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV Positive) หรือภาวะของโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) ของผู้เอาประกันภัย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม

เอไอเอ มัลติเพย์ ซีไอ

ประกันโรคร้ายแรง AIA MULTI-PAY CI สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ดังนี้

ประกันสุขภาพที่เราทำให้ตัวเอง
• ลดหย่อนสูงสุด 25,000 บาท
• รวมเบี้ยประกันทั่วไป & เงินฝากแบบมีประกันชีวิต ไม่เกิน 100,000 บาท
โดยมีเงื่อนไขว่าต้องทำกับบริษัทประกันในประเทศไทย

นอกจากนี้ประกันสุขภาพที่เราทำให้คุณพ่อ คุณแม่ ก็ยังสามารถนำมาลดหย่อนภาษีของเราได้เช่นกัน โดยสามารถลดหย่อนได้ดังนี้
• ลดหย่อนสูงสุด 15,000 บาท
• จ่ายเบี้ยประกันฯให้พ่อแม่กับพี่น้อง หารเฉลี่ยผู้ร่วมจ่าย เพื่อลดหย่อนภาษีได้

เช่น เบี้ยประกันสุขภาพพ่อแม่ 15,000 บาท ร่วมกันจ่ายกับพี่น้อง 3 คน หารกันจะลดหย่อนภาษีได้คนละ 5,000 บาท
โดยมีเงื่อนไขคือ
• ต้องเป็นลูกแท้ ๆ ตามกฏหมาย (ลูกบุญธรรมไม่ได้)
• รายได้พ่อแม่ไม่เกิน 30,000 บาท
• พ่อแม่ต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทย

ยิ่งไปกว่านั้นหากคู่สมรสของเราไม่มีรายได้ เบี้ยประกันของพ่อแม่คู่รมรสก็สามารถนำมาลดหย่อนภาษีของเราได้ด้วยเช่นกัน
โดยสามารถลดหย่อนได้ไม่เกิน 15,000 บาท

AIA MULTI-PAY CI

ตัวอย่างการคำนวณเบี้ย ประกันเสริมโรคร้ายแรง AIA MULTI-PAY CI

ลูกค้าเพศชาย อายุ 32 ปี ค่าเบี้ยรวม 11,560* บาท ต่อปี

  • คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี 2,000,000 บาท
  • คุ้มครองโรคร้ายแรง 44 โรค
  • ตรวจพบโรคร้ายแรง ระดับต้น-กลาง จ่าย 800,000 บาท
  • ตรวจพบโรคร้ายแรง รุนแรง จ่าย 2,000,000 บาท
  • ให้ความคุ้มครองได้ถึงอายุ 99 ปี

**การชำระเงิน :ชำระ 1 เดือน ,3 เดือน , 6 เดือน , รายปี
**ช่องทางการชำระ บัตรเครดิต หรือสแกนผ่าน QR Code ผ่านแอปหักผ่านบัญชี

*ค่าเบี้ยยังไม่รวมประกันชีวิตหลัก การทำประกันเสริมโรคร้ายแรง ต้องทำควบคู่กับประกันชีวิตหลัก

เอไอเอ มัลติเพย์ ซีไอ
AIA Multi-pay CI

โรคมะเร็งไม่เลือกวัย อายุเท่าไรก็เสี่ยงมะเร็งได้! เตรียมรับมือตั้งแต่วันนี้ด้วย‼ เอไอเอ มัลติเพย์ ซีไอ ประกันโรคร้าย เจอ จ่าย หลายจบ
แม้ปัจจุบันเราจะยังระบุสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดโรคมะเร็งไม่ได้ แต่รู้หรือไม่ว่า “อายุไม่ใช่ปัจจัยเดียวในการเกิดโรคมะเร็ง” และยังพบในคนอายุน้อยมากขึ้น ซึ่งตามมาด้วยค่าใช้จ่ายปีละหลักล้านและแม้รักษาหายก็มีโอกาสกลับมาเป็นซ้ำ

เอไอเอ มัลติเพย์ ซีไอ

อย่าให้เงินเก็บที่สะสมมาทั้งชีวิต “หมดไปกับค่ารักษา” รับมือกับความเสี่ยงโดยไม่กระทบเงินเก็บ ทำได้เลยไม่ต้องรอป่วย >> เอไอเอ มัลติเพย์ ซีไอ
การออมเงินไว้เพื่ออนาคตเป็นการรับมือกับความเสี่ยงที่ยังมาไม่ถึง แต่ถ้าเงินที่คุณเก็บมาทั้งหมดต้องเสียไปกับค่ารักษาโรคร้ายที่เกิดขึ้นในอนาคตล่ะ? เงินเก็บแทบกลายเป็นศูนย์

ตัวแทนให้คำแนะนำ ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

หน่วยสกุลเพชร 222 ยินดีให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางเพื่อที่คุณจะสามารถเลือกแผนประกันชีวิตที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

ติดต่อสอบถามตัวแทน

ให้เราติดต่อกลับ

Scroll to Top