AIA HEALTH HAPPY - UDR ประกันสุขภาพควบการลงทุน

AIA Health Happy - UDR

เอไอเอ เฮลธ์ แฮปปี้ – UDR ให้คุณเริ่มต้นวางแผนชีวิตอย่างมั่นคง พร้อมเปลี่ยนทุกความกังวล ให้เป็นความแฮปปี้ อยู่ดี
• ระยะเวลาคุ้มครองสูงสุดถึงอายุ 85 ปี หรือ 99 ปี หรือจนกระทั่งแบบประกันภัยหลักสิ้นผลบังคับ
• ช่วงอายุผู้ขอเอาประกันภัย 15 วัน – 75 ปี ต่ออายุถึง 84 ปี หรือ 98 ปี
• ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่าย สูงสุด 25 ล้านบาท ต่อปีกรมธรรม์
• กรณีเป็นโรคร้ายแรง รับผลประโยชน์สูงสุดเพิ่มเป็น 2 เท่า และต่อเนื่องรวมเป็น 4 ปีกรมธรรม์
• คุ้มครองค่าห้องฯ สูงสุด 9,000 บาท/วัน นานถึง 365 วัน
• สัญญาเพิ่มเติมซื้อแนบ เอไอเอ อิสระ พลัส (ยูนิต ลิงค์) สำหรับซื้อแนบประกันชีวิตใหม่เท่านั้น (ไม่สามารถซื้อแนบในกรมธรรม์ปีต่ออายุ)

ป่วยต้องได้พัก! หนักเบาต้องได้รักษา! ความคุ้มค่าที่เราทุกคนควรเอฟ! หากคุณอยากเริ่มต้นวางแผนชีวิตให้มั่นคง พร้อมเปลี่ยนทุกความกังวล ให้เป็นความ แฮปปี้ อยู่ดี เอไอเอ เฮลธ์ แฮปปี้ – UDR คือคำตอบ

ข้อดีสัญญาเพิ่มเติมแบบ UDR
• เบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญาไม่มีการปรับเพิ่มตามอายุ สามารถวางแผนค่าใช้จ่ายเรื่องเบี้ยประกันภัยในระยะยาวได้เป็นอย่างดี
• การันตีการรับประกันต่อเนื่องตลอดสัญญา กรณีที่กรมธรรม์มีมูลค่าเพียงพอที่จะนำไปหักค่าใช้จ่าย
• เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากกองทุนรวม เพราะเบี้ยรวมหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว จะถูกนำไปลงทุนผ่านกองทุนรวม โดยผู้เอาประกันสามารถเลือกได้ว่า จะนำไปลงทุนในกองทุนรวมใดบ้าง ตามสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
• สามารถหยุดพักการชำระเบี้ยได้ ตราบเท่าที่มูลค่าหน่วยลงทุนในกรมธรรม์ยูนิต ลิงค์ เพียงพอที่จะนำไปหักค่าใช้จ่าย
• หากสิ้นสุดสัญญาแล้ว ยังมีมูลค่าหน่วยลงทุนเหลืออยู่ สามารถขายหน่วยลงทุนเพื่อรับเงินคืนได้
• ยิ่งเริ่มต้นทำตั้งแต่อายุน้อยๆ เบี้ยที่ต้องชำระต่อปีจะยิ่งถูกลง ทำให้เบี้ยรวมถูกลงมาก

เคยไหม? ป่วยทีไร แต่ใจก็ยังหยุดทำงานไม่ได้
เพราะไม่อยากเอาเงินเก็บมาจ่ายค่ารักษาที่แสนแพง
แต่จากนี้ คนป่วยต้องได้พัก! หนักเบาต้องได้รักษา!
เมื่อมี เอไอเอ เฮลธ์ แฮปปี้ – UDR ให้ชีวิตยังแฮปปี้ อยู่ดี! เพราะเรา…
✔เหมา จ่ายค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 25 ล้านบาทต่อรอบปีกรมธรรม์*
✔เบิ้ล ความคุ้มครอง 6 โรคร้ายแรง** ให้ 2 เท่า สูงสุด 50 ล้านบาทต่อรอบปีกรมธรรม์
✔คุ้ม ด้วยบริการให้คำปรึกษาจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดย Medix
เอไอเอ เฮลธ์ แฮปปี้ – UDR ความคุ้มค่าที่เราทุกคนควร…เอฟ!!!

ตารางผลประโยชน์ AIA HEALTH HAPPY - UDR

ผลประโยชน์ค่ารักษา แผน 1,000,000 แผน 5,000,000 แผน 15,000,000 แผน 25,000,000

ผลประโยชน์ผู้ป่วยใน

ค่าห้อง และค่าอาหาร ค่าบริการในโรงพยาบาล
1,500 บาทต่อวัน
3,000 บาทต่อวัน
6,000 บาทต่อวัน
9,000 บาทต่อวัน
ค่าห้องฯ ICU
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
ค่ารักษาทั่วไป ค่าบริการทางการพยาบาล ค่ายา
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
ค่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (แพทย์) ตรวจรักษา
1,000 บาทต่อวัน
2,000 บาทต่อวัน
4,000 บาทต่อวัน
6,000 บาทต่อวัน
ค่ารักษาพยาบาลโดยการผ่าตัด(ศัลยกรรม)และหัตถการ
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
การผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง

ผลประโยชน์ไม่เข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน

ค่าตรวจวินิจฉัยก่อนและหลัง เข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
ค่าอุบัติเหตุ ภายใน 24 ชั่วโมง
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
ค่าบำบัดรักษาไต เนื้องอก และโรคมะเร็ง
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
ค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
ค่ารักษาพยาบาลผ่าตัดเล็ก ต่อครั้ง
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง
เหมาจ่ายตามจริง

ผลประโยชน์เพิ่มเติม

ผู้ป่วยนอก
ไม่คุ้มครอง
ไม่คุ้มครอง
ไม่คุ้มครอง
2,000 บาท/ครั้ง 30 ครั้ง/ปี
ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต
10,000 บาท
10,000 บาท
10,000 บาท
10,000 บาท
ผลประโยชน์ความคุ้มครองกรณีโรคร้ายแรง
เพิ่มวงเงิน 2 เท่า (4 ปี กรมธรรม์)
เพิ่มวงเงิน 2 เท่า (4 ปี กรมธรรม์)
เพิ่มวงเงิน 2 เท่า (4 ปี กรมธรรม์)
เพิ่มวงเงิน 2 เท่า (4 ปี กรมธรรม์)

AIA HEALTH HAPPY - UDR คุ้มครอง 6 โรคร้ายแรง

AIA Health Saver เราเบิ้ลความคุ้มครองเป็น 2 เท่า* รวม 4 ปีกรมธรรม์ เมื่อป่วยเป็น 6 โรคร้ายแรง

สำหรับลูกค้า เอไอเอ เฮลธ์ แฮปปี้ – UDR เราเบิ้ลความคุ้มครองเป็น 2 เท่า* รวม 4 ปีกรมธรรม์ เมื่อป่วยเป็น 6 โรคร้ายแรงยอดฮิตครั้งแรก
1. กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด
2. โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน
3. การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ
4. โรคมะเร็งระยะลุกลาม
5. การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก
6. การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่ เอออร์ต้า

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) ของสัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เฮลธ์ แฮปปี้ – UDR
บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ สําหรับการป่วยใดๆ ตามกรณี ดังต่อไปนี้
1. การป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง หรือ
2. การป่วยดังต่อไปนี้ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันที่บริษัทอนุมัติให้เพิ่มผลประโยชน์ของ สัญญาเพิ่มเติมนี้ แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นภายหลัง ได้แก่
     • ไส้เลื่อนทุกชนิด
     • ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
     • การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
     •เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที

ข้อยกเว้นบางส่วน ของสัญญาเพิ่มเติม เอไอเอ เฮลธ์ แฮปปี้ – UDR 
1. ภาวะที่เป็นผลจากความผิดปกติที่เกิดขึ้นแต่กําเนิด หรือระบบการสร้างอวัยวะของร่างกาย ไม่สมบูรณ์แต่ก๋าเนิด หรือโรคทางพันธุกรรม หรือความผิดปกติในการพัฒนาการของร่างกาย
2. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ
3. การตั้งครรภ์ แท้งบุตร ทําแท้ง การคลอดบุตร โรคแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ การแก้ไข ปัญหาการมีบุตรยาก (รวมถึงการสืบวิเคราะห์และการรักษา) การทําหมันหรือการคุมกําเนิด

• ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาและทําความเข้าใจในเอกสารเสนอขายก่อนตัดสินใจทําประกันภัย เมื่อได้รับ กรมธรรม์แล้ว โปรดศึกษารายละเอียดข้อกําหนดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
• ผู้ขอเอาประกันภัยมีหน้าที่แถลงข้อความจริงในการขอเอาประกันภัย การปกปิดข้อความจริงหรือแถลง ข้อความเท็จใดๆ อาจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันภัยบอกล้างและปฏิเสธไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทน ตามสัญญาประกันภัย
• ข้อกาหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์

ตัวแทนให้คำแนะนำ ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ตัวแทนยินดีให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางเพื่อที่คุณจะสามารถเลือกแผนประกันชีวิตที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

ติดต่อสอบถามตัวแทน

ให้เราติดต่อกลับ

Scroll to Top