ความหมายของ ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก

ผู้ป่วยนอก (Outpatient Department)

ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก

ผู้ป่วยนอก (Outpatient Department) คืผู้ที่มารักษาพยาบาลหรือพบแพทย์ที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ติดต่อกันไม่เกินกว่า 6 ชั่วโมง โดยไม่ต้องถูกจำกัดในโรงพยาบาลนั้นตลอดเวลา หลังจากการรักษาพบแพทย์และรับบริการที่จำเป็น พวกเขาจะถูกส่งกลับบ้านเพื่อกลับมาพบแพทย์ในวันต่อไปหรือตามนัด การเป็นผู้ป่วยนอกมักจะเกี่ยวข้องกับการรักษาโรคที่ไม่ร้ายแรงหรือไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลตลอดเวลาในช่วงรักษา ในกรณีที่ต้องเข้ารับการรักษาแบบส่งต่อหรือต้องเป็นผู้ป่วยใน (Inpatient) จะต้องมีการรับยาหรือการผ่าตัดหรือการรักษาที่เฝ้าระวังมากขึ้นในโรงพยาบาลนั้นๆ อย่างน้อย 6 ชั่วโมง หรือมากกว่านั้น ผู้ป่วยนอกมักจะได้รับบริการเวชศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกสบายในการได้รับการรักษาพยาบาลของพวกเขาและยังสามารถกลับบ้านหลังรักษาได้ในวันนั้นเองโดยไม่ต้องนอนโรงพยาบาลตลอดเวลา

ผู้ป่วยใน (Inpatient Department)

ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก

ผู้ป่วยใน (Inpatient Department) คือผู้ที่ต้องเข้ารับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ตลอดระยะเวลาของการรักษาพยาบาล พวกเขาต้องนอนโรงพยาบาลและรับการรักษาอย่างต่อเนื่องจากการป่วยหรือมีสภาวะทางการแพทย์ที่ต้องการการดูแลและการรักษาเช่น การผ่าตัดใหญ่ การรักษาในห้องหน่วยความรักษาพยาบาลหรือการรักษาเฝ้าระวังโรคร้ายแรง การเป็นผู้ป่วยในมักจะต้องอยู่ในโรงพยาบาลตลอดเวลาจนกว่าสภาวะของพวกเขาจะดีขึ้นพอสมควรให้สามารถกลับบ้านได้ การรักษาแบบนี้อาจจำเป็นเมื่อมีความเร่งด่วนในการรักษาหรือต้องการการดูแลเช่นการผ่าตัด การฉีดยาที่ซับซ้อน หรือการรักษาโรคที่รุนแรงขึ้น ผู้ป่วยในมักต้องอยู่ในสถานะการรักษาพยาบาลตลอดเวลาจนกว่าแพทย์จะตัดสินใจว่าพวกเขาสามารถกลับบ้านหรือออกจากโรงพยาบาลได้แล้ว

แผนประกันที่มีผู้ป่วยนอก OPD ของ AIA

AIA HEALTH SAVER

AIA HEALTH SAVER

ประกันสุขภาพแบบเหมาจ่าย ในราคาประหยัด ให้คุณมีตัวช่วยไว้แบ่งเบาค่ารักษาพยาบาล

AIA H&S EXTRA

AIA H&S EXTRA

พร้อมช่วยแบ่งเบาค่ารักษายามเจ็บป่วยไม่ว่าจะป่วยหนักหรือป่วยเบาเราก็คุ้มครอง แถมมีเงินคืนให้เป็นของขวัญสำหรับคนสุขภาพดี หากไม่มีการเคลมเลยตลอดปี

Scroll to Top