รู้ไหมว่าประกันโรคร้ายแรงหลัก ๆ แล้วมี 2 ประเภท

ประกันโรคร้ายแรง

#ประกันชีวิตที่คุ้มครองโรคร้ายแรงตลอดชีพ จะเป็นการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตแบบคงที่ ทั้งแบบ 10 ปี หรือ 20 ปี และได้รับความคุ้มครองชีวิตพร้อมความคุ้มครองโรคร้ายแรงตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี)
#แบบสัญญาเพิ่มเติมกลุ่มโรคร้ายแรง ที่แนบกับสัญญาหลัก (ประกันชีวิต) เป็นการจ่ายเบี้ยไม่คงที่ มีการปรับขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้น ทำให้สัญญาเพิ่มเติมมีผลแบบปีต่อปี สามารถเลือกแบบของสัญญาเพิ่มเติมตามที่ต้องการความคุ้มครองในแต่ละระยะของโรคร้ายแรงได้

แล้วเราควรจะทำประกันโรคร้ายแรงแบบไหนดี?

ก่อนอื่นมาดูข้อแตกต่างหลัก ๆ ของประกันโรคร้ายแรงทั้ง 2 แบบนี้กันครับ

ประกันชีวิตที่คุ้มครองโรคร้ายแรงตลอดชีพให้ ”ความสบายใจ” เนื่องจากมีระยะเวลาคุ้มครองตลอดชีพ (ถึง 99 ปี) ซึ่งไม่ว่าโรคร้ายแรงอาจเกิดขึ้นกับคุณเมื่อไหร่ก็ตาม ความคุ้มครองโรคร้ายแรงจะอยู่ติดตัวคุณตลอด

ส่วนถ้าเป็นแบบสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง ความคุ้มครองจะเป็นแบบปีต่อปี ซึ่งถ้าปีนั้นๆ คุณมีสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงอยู่ ก็จะได้ความคุ้มครองตามทีระบุสัญญา แต่ถ้าหากเกิดไม่ได้ต่อสัญญา ก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองนะครับ

ประกันชีวิตที่คุ้มครองโรคร้ายแรงตลอดชีพ จะคุ้มครองโรคร้ายแรงทุกระยะ I ส่วนสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงจะมีหลายแบบให้เลือก เช่น คุ้มครองเฉพาะโรคร้ายแรงระยะต้นถึงปานกลาง คุ้มครองเฉพาะโรคร้ายแรงระยะรุนแรง หรือคุ้มครองทุกระยะ

เบี้ยประกันชีวิตที่คุ้มครองโรคร้ายแรงตลอดชีพ มักมีราคาสูงกว่าแบบสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง แต่ก็ไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไป เพราะในกรณีที่คุณซื้อแบบประกันที่คุ้มครองโรคร้ายแรงตลอดชีพตั้งแต่อายุยังน้อย (เช่นอายุที่เริ่มต้นทำประกันยังไม่เกิน 40 ปี) เนื่องจากลักษณะของการจ่ายเบี้ยจะเป็นแบบ “เบี้ยแบบคงที่” หรือ Flat rate ที่คิดราคาเบี้ยตามอายุที่เริ่มต้นทำประกัน และมีระยะเวลาจ่ายเบี้ยที่ชัดเจน เช่น จ่ายเบี้ย 10 หรือ 20 ปี แต่คุ้มครองตลอดชีพ

ส่วนเบี้ยของสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงจะถูกกว่าแบบประกันชีวิตที่คุ้มครองโรคร้ายแรงตลอดชีพ ถ้าเทียบกันแบบรายปี (โดยเฉพาะเทียบในช่วงที่อายุไม่เยอะ)แต่ต้องเข้าใจว่าเบี้ยจะมีการปรับเพิ่มตามช่วงอายุนะครับ ซึ่งการจ่ายเบี้ยจะเป็นแบบปีต่อปี

ประกันชีวิตที่คุ้มครองโรคร้ายแรงตลอดชีพที่แนะนำ:
AIA CI SuperCare 10/99 และ 20/99 ให้เลือกจ่าย 10 หรือ 20 ปี คุ้มครองชีวิตและโรคร้ายแรงตลอดชีพ (ถึงอายุ 99 ปี)

สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรงที่แนะนำ:
AIA CI Plus ให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรงระยะรุนแรง และการเสียชีวิตทุกกรณี

Scroll to Top